English     |     Català     |     Español

El Grup de Geodinàmica i Anàlisi de Conques (GGAC) és un grup de Recerca de la Universitat de Barcelona format per un equip multidisciplinar que agrupa investigadors de diferents camps, com la Geologia Estructural, Geofísica, Sedimentologia i Biostratigrafia. Els membres del GGAC són, principalment, professors i investigadors que formen part del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà (secció de Geodinàmica i Geofísica, així com d'Estratigrafia, Paleontología i Geociències Marines) de la Universitat de Barcelona (veure figura inferior)


L'activitat de recerca desenvolupada pels diferents membres del grup es va veure formalment reconeguda a partir de l'any 1994, en que el GGAC va ser reconegut per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) com a Grup de Recerca. Aquest reconeixement va tenir continuïtat en les següents convocatòries:


- 1994-1997 (1994SGR 01048, 1995SGR 00425, 1997SGR 00073)

- 1999-2000 (1999SGR00064)


A partir de l'any 2001, gràcies a la feina realitzada fins aleshores, el GGAC va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya, primer pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i posteriorment i fins l'actualitat en totes les convocatòries existents, per l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR):


- 2001-2004 (2001SGR00074)

- 2007-2009 (2005SGR00397)

- 2009-2013 (2009SGR1198)

- 2014-2017 (2014SGR467)

- 2017-2020 (2017SGR596)


Com a grup de recerca, ha participat en nombrosos projectes en col.laboració amb importants companyies de l'àmbit del petroli, els recursos naturals i, sobretot en l'actualitat, amb companyies lligades a les noves energies per a encarar amb garanties la transició energètica. A més a més, el grup també treballa en estreta col.laboració amb altres grups de recerca i departaments de geologia d'arreu del món.

El Grup de Recerca

Seccions i departaments involucrats en el GGAC