Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Vera Renau verarenau@ub.edu

Investigadora predoctoral. Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats d’Història de l’Art (Universitat de Barcelona) i Llicenciatura en Història de l’Art (Universitat de València). Actualment és estudiant del doctorat del programa Societat i Cultura – Història i Teoria de les Arts. Col·labora com a investigadora predoctoral amb el GRACMON – Grup de Recerca d’Art i Disseny Contemporanis.

La seva tesi, titulada El reconeixement d’ artistes catalans del primer terç del segle XX: estudi de casos i mediació en el sistema artístic de la modernitat, dirigida pel Dr. Vicenç Furió i la Dra. Nuria Peist, s’ emmarca dintre de la sociologia de l’ art i els estudis de reconeixement artístic. Els seus interessos es centren en la història de l’ art modern i contemporani, història i estudis sobre disseny i història cultural.

Al llarg de la seva carrera acadèmica ha gaudit de beques com la Leonardo da Vinci – ADEIT Universitat de València, per col·laborar amb la Galleria d’Arte Moderna di Roma (Musei in Comune, 2014), la Beca per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de l’ AGAUR – Agència de Gestió d’ Ajuts Universitaris i de Recerca (Universitat de Barcelona, 2015) o la Beca per a fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Patrimoni Cultural – Servei de Suport Tècnic i Inventaris, 2017). Ha col·laborat també amb institucions com el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Departament d’Art Modern) i l’ Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.