Llicenciada en Història de l’Art i en Antropologia Social per la UB, obté el Diploma d’Estudis Avançats per la mateixa universitat (2004) amb el treball Art i Antropologia:  contrabandismes i transferències. Actualment, realitzant la tesi doctoral Etnografia, cultura popular i surrealisme a Catalunya (1948-1951). Des de 2007, és docent a la UOC en el Grau de Psicologia, i des de gener de 2022, tècnica de recerca a la Universitat de Vic en diferents projectes interdisciplinaris. Forma part del grup de recerca Cultura popular i conflicte de l’Institut Català d’Antropologia (ICA) on participa en el projecte Gegants de barri: Gegants i geganters en la recuperació festiva del carrer a Barcelona després de la dictadura franquista i la transició.

Contacte: sanitua@gmail.com