7-10 Noviembre 2012

Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona

inscripciones:

 • Call for Papers (cerrado)
 • Ponentes
 • Asistentes
 • Miércoles 7/11/2012

  Jueves 8/11/2012

  Viernes 9/11/2012

  Sábado 10/11/2012

  Viernes 9 de Noviembre de 2012, 12:30h

  Salt City: el barri com a refugi i amenaça. Apropiacions de l’espai públic i resistències dels joves de Salt davant l’exclusió i l’estigma

  Judit Font Redolad (Universitat de Girona, España)

  Departament de Pedagogia, Àrea de coneixement de Treball Social i Serveis Socials

  Abstract

   

  El municipi de Salt, a la perifèria de Girona, és objecte d’una forta pressió mediàtica i política que ha contribuït a la seva estigmatització, entorn el fet migratori i la inseguretat, i a l’aplicació de polítiques publiques a mode de “laboratori”.

  En aquest context, la mort d’un menor d’origen migrat, el gener de 2011, en el transcurs d’una persecució policial, genera manifestacions de ràbia en l’espai públic de determinats grups de joves, acompanyades d’un nou episodi de reacció mediàtica que criminalitza aquests col·lectius. S’expressen joves amb escasses oportunitats d’accés a la formació reglada o al mercat de treball, en trajectòries en bloqueig i embolcallats per discursos de culpabilització. La discriminació social i racista en l’accés a espais privats, la manca de recursos econòmics, i les condicions precàries dels habitatges en alguns sectors, converteixen el carrer en l’únic espai accessible i disponible per la “conquesta”, la trobada i la socialització, de lliure accés, però també sotmès a dinàmiques estigmatitzadores i criminalitzadores.

  Salt City, és la manera com determinats grups de joves denominen el seu poble, i en concret, un espai simbòlic, apropiat, disseminat en un entorn urbà segregat internament. Què és Salt City? En quins llocs físics i interaccions es concreta? Aquest espai significatiu, pot ser entorn de resistència i de protecció, en l’articulació de normes i valors i d’una particular “cultura de carrer”, integradora i identificadora front l’estigma exterior. Però altra part, es construeix enmig d’un espai-amenaça, on es donen els condicionants de la marginalitat.

  Aquest treball és doncs, una aproximació qualitativa a la condició dels joves de Salt i a la seva situació social i context de vida: entre l’entorn-refugi i l’espai-amenaça on es despleguen els dispositius normatius i simbòlics de control, segregació, estigma i criminalització.