Som antropòleg social i treball a la cruïlla de l’antropologia política i l’antropologia econòmica tot especialitzant-me en temàtiques urbanes i turístiques. A més de la meva formació en antropologia social i cultural, també he finalitzat estudis en història a la Universitat de Barcelona (UB, 2002) i en política turística a la University of North London (2001) i hi prenc interès d’altres disciplines, com ara la filosofia política i la geografia humana. El gruix de la meva recerca té a veure amb el caràcter de classe de la producció de l’espai en la societat de mercat. Com a botó de mostra, a la meva tesi doctoral (UB, 2015) hi explor el procés de gentrificació del Centre de la Ciutat de Mallorca no com a reflex de classes socials prèviament precipitades, sinó com a un moment constitutiu més en la formació urbana d’aquestes.

Fins a dia d’avui he dut a terme treball de camp a Mallorca, Malta i Catalunya en temes tan variats com puguin ser el treball agrícola i la immigració extracomunitària, el conflicte entorn de la memòria històrica, el turisme cultural i la producció de patrimoni, i, finalment, la formació de classe en la societat urbana. També he estat lligat a diversos projectes de recerca en els que hi he participat a través de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquests projectes han tengut per marc geogràfic la Mediterrània i, tot i que no sempre, han tractat principalment la qüestió patrimonial, com ara el projecte de «Veus mediterrànies», finançat per la UE (2002-2005), i el projecte «La ciutat i la Mar», finançat pel Ministeri d’Economia de l’estat espanyol (2014-2017).

Si bé també public en català i castellà, bona part de la meva obra es troba escrita en anglès. La majoria d’aquestes publicacions són capítols en volums editats per altri a editorials internacionals com ara Cambridge University Press, Berghahn, i Routledge. Alguns dels meus articles apareixen a revistes especialitzades (pe. Journal of Mediterranean Studies, 2005, Etnográfica, 2009, i Focaal, en preparació). També he coeditat un llibre: The Making of Heritage (Routledge, 2015) i planeig la publicació de la meva tesi doctoral, La Flor y Muerte de un Barrio: An Ethnography on Comprehensive Gentrification and Class Struggle in Urban Majorca.

La col·laboració amb revistes com ara Current Anthropology, Critique of Anthropology, Focaal, Hau, Journal of Mediterranean Studies i Quaderns de l’ICA, totes sota el sistema de revisió per parells, ha demostrat ser una experiència apassionant alhora que educativa. M’ha servit per a millorar tant la meva pròpia producció com les revisions dels treballs dels meus estudiants a la UIB on he exercit de professor associat tot impartint assignatures d’antropologia urbana i geografies de la globalització (2012-2015).

Altres experiències acadèmiques inoblidables han estat les estades de recerca realitzades a la Università ta’ Malta, la University of Manchester i la Queens University Belfast gràcies a la beca doctoral del programa de Formació de Personal Investigador 2006-2010 del Govern de les Illes Balears. A més de l’OACU, també som membre del Grup de Recerca d’Antropologia del Conflicte Urbà (vinculat al Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials a la UB), del grup de recerca Política, Treball i Sostenibilitat de la UIB, de l’Institut Català d’Antropologia, de la Mediterraneist Network de la European Association of Social Anthropologists i de les Commission on Urban Anthropology i Commission on Global Transformations and Marxian Anthropology de la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences.