activitats

Seminari Espai i...

Espai i Oci

Dijous 7 de maig, 18h

Seminari Espai i...

Espai i Biopolítica

Dijous 9 d'abril, 18:30h

Seminari OACU-GRECS ANTIARQ

Espai i Imatge

Dijous 5 de març, 18:30h

José Mansilla; Claudio Milano

Publicat a:Antropología Experimental (pàgines 121-130)

, 2019 , 121-130 , 1578-4282