Seminari Incivismes
Diàlegs sobre la destrucció i l’entristiment de les ciutats

Dimarts 14 de març
16:30h
Aula 303 UB-Raval
https://us02web.zoom.us/j/81127338706

Organitzen: OACU-GRECS

Andrea Barbosa