Transferència i col·laboracions amb sector empresarial i clínic (assatjos preclínics, química fina, valorització residus, identificació biomarcadors, i modelització)

Objectius :

Col·laborar amb empreses i hospitals per facilitar la transferència als sectors clínic i empresarial de les metodologies i coneixements generats al nostre grup.

Investigadors involucrats:

 • L. Baldomà

 • M. Cascante

 • F. Mas

 • M.D. Pujol

 • J. Rubio

 • M. Mitjans

 • M.C. Moran

 • C. Hernández

 • S. Marín

 • P. de Atauri

 • E. Vilaseca

 • M.P. Vinardell

 • F. Cabré

 • A. Solange

 • S. Imperial