Indicadors d'activitat internacional

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 % de variació presentació gràfica
% PDI de nacionalitat estrangera 3,2% 3,4% 3,8% 4,4% 4,4% 7,9% 146,8%
% Estudiants estrangers de grau 5,6% 5,4% 5,7% 5,8% 6,4% 6,4% 14,3%
% Estudiants estrangers de màster universitari 27,3% 25,2% 37,3% 37,0% 35,1% 43,6% 59,7%
% Investigadors en formació estrangers 31,1% 31,5% 30,9% 29,9% 31,7% 32,0% 2,9%
% Estudiants estrangers de màsters propis 24,7% 26,0% 25,2% 25,7% 29,5% 29,4% 19,0%
                 
% d'estudiants estrangers acollits en programes d'intercanvi sobre total d'estudiants de graus i màsters universitaris 3,5% 3,3% 3,6% 3,6% 3,9% 4,0% 13,9%
% d'estudiants de la UB que fan estades a l'estrangers mitjançant  programes d'intercanvi sobre total d'estudiants de cicles, graus i màsters universitaris 2,4% 2,3% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 20,1%
% de professorat estranger acollit en programes d'intercanvi sobre total de professorat 2,2% 3,4% 3,7% 2,5% 4,4% 4,1% 86,9%
% de professorat UB que fan estades a l'estrangers mitjançant programes d'intercanvi sobre total de professorat 1,3% 0,9% 2,0% 2,3% 1,7% 1,6% 23,4%