Indicadors d'activitat internacional

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació presentació gràfica
% PDI de nacionalitat estrangera 4,4% 4,4% 7,9% 5,3% 5,6% 6,2% 41,2%
% Estudiants estrangers de grau 5,8% 6,4% 6,4% 6,8% 6,8% 6,7% 16,5%
% Estudiants estrangers de màster universitari 37,0% 35,1% 43,6% 41,6% 37,3% 35,7% -3,5%
% Investigadors en formació estrangers 29,9% 31,7% 32,0% 33,2% 33,5% 33,9% 13,3%
% Estudiants estrangers de màsters propis 25,7% 29,5% 29,4% 29,8% 30,5% 35,3% 37,0%
                 
% d'estudiants estrangers acollits en programes d'intercanvi sobre total d'estudiants de graus i màsters universitaris 3,6% 3,9% 3,9% 3,6% 1,2% 3,8% 5,3%
% d'estudiants de la UB que fan estades a l'estrangers mitjançant  programes d'intercanvi sobre total d'estudiants de cicles, graus i màsters universitaris 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 1,7% 2,7% 2,2%
% de professorat estranger acollit en programes d'intercanvi sobre total de professorat 2,5% 4,4% 4,1% 2,4% 1,2% 3,0% 17,2%
% de professorat UB que fan estades a l'estrangers mitjançant programes d'intercanvi sobre total de professorat 2,3% 1,7% 1,6% 1,3% 0,2% 0,8% -67,2%