Indicadors de recerca i transferència de tecnologia i coneixement

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació presentació gràfica
Ingressos derivats dels Programes Marc Europeus sobre el total d'ingressos per recerca i transferència de tecnologia de la UB 13,0% 10,8% 6,3% 9,5% 10,4% 5,5% -58,17%
Ingressos derivats de la Fundació Bosch i Gimpera sobre el total d'ingressos per recerca i transferència de tecnologia de la UB 11,7% 12,2% 10,2% 7,6% 7,8% 5,6% -52,5%
     
% de PDI implicat en recerca competitiva i transferència sobre total PDI ETC 58,9% 56,9% 57,4% 58,6% 59,0% 60,7% 3,1%
Trams de recerca / sobre trams teòrics  0,57 0,59 0,59 0,63 0,66 0,66 16,6%
Investigadors doctors contractats / PDI ETC 5,6% 4,9% 5,0% 5,7% 6,0% 6,4% 14,1%
Personal investigador predoctoral / PDI ETC 15,1% 15,6% 14,7% 14,9% 14,7% 15,7% 4,0%
Personal investigador predoctoral / Investigadors en formació 11,9% 13,0% 12,2% 12,3% 12,1% 12,9% 8,0%
Publicacions científiques / PDI ETC 1,39 1,46 1,46 1,63 1,83 1,99 43,2%
Tesis doctorals llegides / Investigadors en formació 0,24 0,10 0,13 0,13 0,16 0,14 -41,1%