Accés

  Accés de graus i cicles 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 % de variació presentació gràfica
  Oferta de places 10.909 10.789 10.739 10.749 10.744 10.989 0,7%
Sol·licituds en primera perferència 16.609 16.782 16.695 15.596 15.044 15.653 -5,8%
Taxa de demanda (sol·licituds en primera preferència / oferta de places) 1,52 1,56 1,55 1,45 1,40 1,42 -6,4%
Total de sol·licituds rebudes 63.958 67.631 63.929 60.329 55.362 59.255 -7,4%
Assignats en primera preferència 10.737 10.781 10.227 10.500 10.271 10.069 -6,2%
Total d'estudiants assignats 13.452 13.565 13.177 13.174 13.513 13.886 3,2%
% d'estudiants matriculats que han estat assignats en primèria preferència 86,26 85,92 83,77 86,54 87,65 86,95 0,8%
Percentatge d'ensenyaments de cicles i graus amb menys de 30 estudiants nous (no es consideren els títols compartits no coordinats per la UB) 6,70% 1,56% 3,51% 3,45% 3,51% 3,28% -51,1%
  Accés en màsters universitaris 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 % de variació  
Oferta de places 4.965 5.585 4.643 5.013 5.123 5.855 17,9%
Preinscripcions en màsters universitaris 11.196 11.572 10.596 7.173 7.525 8.544 -23,7%
% estudiants matriculats respecte alumnes preinscrits 29,06 26,95 29,00 41,57 45,29 41,82 43,9%
% estudiants matriculats respecte nombre de places 65,54 55,85 66,19 59,49 66,52 61,02 -6,9%
Indicador
Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona