Accés

Accés              
  Accés de graus i cicles 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 % de variació presentació gràfica
  Oferta de places 10.789 10.739 10.749 10.744 10.989 10.884 0,9%
Sol·licituds en primera perferència 16.782 16.695 15.596 15.044 15.653 14.958 -10,9%
Taxa de demanda (sol·licituds en primera preferència / oferta de places) 1,56 1,55 1,45 1,40 1,42 1,37 -11,6%
Total de sol·licituds rebudes 67.631 63.929 60.329 55.362 59.255 58.079 -14,1%
Assignats en primera preferència 10.781 10.227 10.500 10.271 10.069 10.675 -1,0%
Total d'estudiants assignats 13.565 13.177 13.174 13.513 13.886 13.506 -0,4%
% d'estudiants matriculats que han estat assignats en primèria preferència 85,92 83,77 86,54 87,65 86,95 89,21 3,8%
Percentatge d'ensenyaments de graus amb menys de 30 estudiants nous (no es consideren els títols compartits no coordinats per la UB) 1,56% 3,51% 3,45% 3,51% 3,28% 1,75% 12,5%
  Accés en màsters universitaris 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 % de variació  
Oferta de places 5.585 4.643 5.013 5.123 5.855 6.168 10,4%
Preinscripcions en màsters universitaris 11.572 10.596 7.173 7.525 8.544 9.719 -16,0%
% estudiants matriculats respecte alumnes preinscrits 26,95 29,00 41,57 45,29 41,82 37,83 40,4%
% estudiants matriculats respecte nombre de places 55,85 66,19 59,49 66,52 61,02 59,61 6,7%
Indicador
Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona