Avaluació docent del professorat

 

  2016 (1) 2017 (2) 2018 2019 2020 2021 % de variació presentació gràfica
Professorat potencialment avaluable 974 989 817 849 862 926 -4,9%
Professorat potencialment avaluable (en convocatòria ordinària) 556 477 403 469 491 568 2,2%
Professorat presentat  543 456 394 498 495 491 -9,6%
Professorat presentat (en convocatòria ordinària) 441 368 326 379 400 405 -8,2%
Professorat avaluat  475 412 365 424 457 451 -5,1%
Professorat avaluat (en convocatòria ordinària) 399 344 310 342 386 384 -3,8%
Professorat avaluat favorablement 434 382 334 401 428 435 0,2%
Professorat avaluat favorablement (en convocatòria ordinària) 379 323 291 329 367 376 -0,8%
% de professorat presentat en relació al professorat potencialment avaluable (convocatòria ordinària) 79,3% 77,1% 80,9% 80,8% 81,5% 71,3% -10,1%
% de professorat avaluat favorablement en relació al total de professorat avaluat (convocatòria ordinària) 95,0% 93,9% 93,9% 96,2% 95,1% 97,9% 3,1%
% de professorat avaluat favorablement en relació als potencialment avaluables (convocatòria ordinària) 68,2% 67,7% 72,2% 70,1% 74,7% 66,2% -2,9%
Indicador  
(1) En aquesta convocatòria s’inclou per primera vegada el professorat agregat interí.
  (2) S’incorpora també el professorat funcionari interí.