Dades d'inserció laboral

 

Dades d'inserció laboral: graduats i graduades      
  % ocupats Repetiria estudi? Repetiria universitat?
Belles Arts 78,62% 61,38% 57,24%
Biologia 84,48% 66,81% 90,09%
Ciències de la Terra 91,67% 58,33% 91,67%
Dret 87,53% 69,65% 88,35%
Economia i Empresa 92,00% 64,50% 77,25%
Educació 93,41% 76,95% 83,71%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 92,72% 79,61% 88,83%
Filologia i Comunicació 86,36% 67,73% 90,91%
Filosofia 72,22% 77,78% 91,67%
Física 85,00% 73,33% 91,67%
Geografia i Història 77,83% 66,06% 86,88%
Informació i Mitjans Audiovisuals 82,05% 41,03% 61,54%
Matemàtiques i Informàtica 96,36% 80,00% 89,09%
Medicina i Ciències de la Salut 93,13% 86,26% 93,13%
Psicologia 83,33% 71,33% 79,33%
Química 90,98% 72,18% 92,48%
Total 88,76% 72,18% 84,73%

 

 

Dades d'inserció laboral: titulats i titulades de màsters universitaris    
  % ocupats Repetiria estudi? Repetiria universitat?
Belles Arts 80,00% 55,00% 90,00%
Biologia 89,44% 57,48% 87,10%
Ciències de la Terra 86,96% 60,87% 95,65%
Dret 88,55% 69,88% 90,96%
Economia i Empresa 92,12% 64,85% 89,09%
Educació 90,37% 76,30% 85,43%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 92,18% 51,40% 91,62%
Filologia i Comunicació 73,08% 71,79% 91,03%
Filosofia 82,35% 80,39% 90,20%
Física 86,71% 57,34% 89,51%
Geografia i Història 83,63% 60,23% 86,55%
Informació i Mitjans Audiovisuals 96,15% 73,08% 88,46%
Matemàtiques i Informàtica 100,00% 83,33% 83,33%
Medicina i Ciències de la Salut 93,28% 68,38% 93,68%
Psicologia 91,08% 69,43% 89,81%
Química 81,65% 64,22% 84,40%
Total 88,72% 65,46% 88,80%

 

 

Dades d'inserció laboral: doctors i doctores      
  % ocupats Repetiri els estudis de doctorat?
Belles Arts 85,71% 64,29%
Biologia 91,49% 78,72%
Ciències de la Terra 95,00% 85,00%
Dret 91,67% 91,67%
Economia i Empresa 92,31% 76,92%
Educació 86,96% 80,43%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 93,27% 84,62%
Filologia i Comunicació 98,04% 66,67%
Filosofia 94,74% 84,21%
Física 92,50% 72,50%
Geografia i Història 89,55% 68,66%
Informació i Mitjans Audiovisuals 100,00% 85,71%
Matemàtiques i Informàtica 100,00% 62,50%
Medicina i Ciències de la Salut 98,28% 86,21%
Psicologia 90,00% 60,00%
Química 93,18% 84,09%
Total 93,25% 78,56%
Font: 7a edició de l’estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris, 2020
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)