Dades d'inserció laboral

  % ocupats Repetiries la carrera? Repetiries la universitat?
Belles Arts 72,44% 56,69% 40,55%
Biblioteconomia i Documentació 96,30% 66,67% 62,96%
Biologia 83,33% 67,05% 59,47%
Ciències de la Terra 87,18% 53,85% 53,85%
Dret 86,15% 62,70% 54,17%
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 92,49% 72,25% 68,79%
Filologia 88,69% 72,02% 67,86%
Filosofia 75,00% 90,00% 75,00%
Geografia i Història 80,09% 70,14% 63,03%
Matemàtiques i Informàtica 94,20% 84,06% 79,71%
Medicina i Ciències de la Salut 94,18% 83,93% 75,90%
Psicologia 78,91% 72,27% 56,64%
Química 84,48% 72,41% 67,24%
Economia i Empresa 91,88% 64,53% 47,29%
Educació 90,91% 74,03% 53,97%
Total 87,26% 69,81% 79,44%
Font: Enquesta d'inserció laboral de la població titulada les universitats catalanes, AQU 2017