Dades d'inserció laboral

  % ocupats Repetiries la carrera? Repetiries la universitat?
Belles Arts 69,4% 65,7% 73,3%
Biblioteconomia i Documentació 83,2% 72,9% 90,6%
Biologia 77,5% 63,0% 87,1%
Dret 84,8% 59,2% 89,7%
Economia i Empresa 88,8% 60,5% 78,6%
Farmàcia 88,4% 77,5% 92,7%
Filologia 79,9% 76,7% 90,5%
Filosofia 58,1% 83,9% 91,7%
Física 81,9% 87,1% 85,7%
Formació del Professorat 86,3% 78,4% 76,3%
Geografia i Història 70,1% 76,7% 86,3%
Geologia 80,0% 58,3% 92,0%
Infermeria 89,4% 85,6% 98,5%
Matemàtiques 88,2% 80,4% 74,5%
Medicina 95,6% 93,4% 82,2%
Odontologia 97,2% 78,3% 82,6%
Pedagogia 86,8% 61,7% 88,5%
Psicologia 69,0% 71,7% 83,6%
Química 78,1% 69,6% 91,2%
Total 83,0% 70,8% 85,2%
Font: Enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes, AQU 2014