Estudiants

Investigadors en formació

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Total de la UB 4.890 4.714 4.690 4.708 4.659 5.007 2,4%
Facultat de Belles Arts 155 124 124 113 113 114 -26,5%
Facultat de Biologia 474 445 426 377 377 376 -20,7%
Facultat de Ciències de la Terra 86 89 95 103 103 111 29,1%
Facultat de Dret 289 264 268 254 254 249 -13,8%
Facultat d'Economia i Empresa 268 250 229 235 235 258 -3,7%
Facultat d'Educació 327 289 293 289 289 279 -14,7%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 411 382 360 362 362 327 -20,4%
Facultat de Filologia i Comunicació 314 288 303 309 309 290 -7,6%
Facultat de Filosofia 178 170 172 178 178 181 1,7%
Facultat de Física 212 224 225 205 205 213 0,5%
Facultat de Geografia i Història 434 397 360 373 373 394 -9,2%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 33 25 26 26 26 32 -3,0%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 39 50 56 54 54 81 107,7%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 1.212 1.287 1.320 1.385 1.336 1.629 34,4%
Facultat de Psicologia 260 238 248 257 257 243 -6,5%
Facultat de Química 198 192 185 188 188 230 16,2%