Estudiants

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació presentació gràfica
  Estudiants totals de grau 42.997 42.377 42.165 41.750 41.540 41.717 -3,0%
  Estudiants totals de màster universitari 5.249 5.370 5.635 5.337 4.776 5.318 1,3%
Estudiants de màster universitari / total estudiants de grau 12,21% 12,67% 13,36% 12,78% 11,50% 12,75% 4,4%
Investigadors en formació 4.890 4.714 4.690 4.582 4.659 5.007 2,4%
Estudiants de postgrau 9.193 9.437 9.167 8.522 9.179 10.665 16,0%
Estudiants d'extensió universitària 1.263 1.146 948 928 12.193 741 -41,3%
Estudiants de formació continuada (IL3) 19.195 18.906 15.431 16.531 17.674 14.998 -21,9%
               
Estudiants equivalents a temps complet (ETC) de grau 37.235 36.597 36.634 36.330 36.138 36.508 -2,0%
Estudiants de grau ETC / PDI ETC 9,5 9,4 9,5 9,4 9,2 9,0 -5,2%
                 
Estudiants nous de grau 10.389 10.364 10.319 10.255 10.052 10.136 -2,4%
Estudiants nous de màster universitari 3.606 3.690 3.864 3.583 2.957 3.650 1,2%
Estudiants nous de grau i màster universitari / total d'estudiants de grau i màster universitari 29,0 29,4 29,7 29,4 28,1 29,3 1,0%
                 
Estudiants titulats de grau 7.317 7.035 7.210 7.504 7.319 7.244 -1,0%
% d'estudiants titulats de grau / estudiants nous de grau 70,4% 67,9% 69,9% 73,2% 72,8% 71,5% 1,5%
Estudiants titulats de màster universitari 3.121 3.273 3.530 3.052 2.742 2.851 -8,7%
% d'estudiants titulats de màster universitari / estudiants nous de màster universitari 87% 89% 91% 85% 93% 78% -9,8%
               
Estudiants en pràctiques no curriculars 3.418 3.541 4.293 3.011 3.203 2.819 -17,5%
Ratio estudiants en pràctiques no curriculars de grau / titulats de grau 40,4 38,5 43,2 28,8 31,6 29,1 -27,9%
Indicador