Estudiants

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 % de variació presentació gràfica
  Estudiants totals de graus i cicles 48.555 47.446 46.449 45.336 44.420 43.568 -10,3%
  Estudiants totals de màster universitari 5.235 5.484 4.878 4.791 4.865 5.300 1,2%
Estudiants de màster universitari / total estudiants de  graus i cicles 10,8% 11,6% 10,5% 10,6% 10,95% 12,16% 12,8%
Investigadors en formació 4.229 4.681 5.240 5.387 5.431 4.774 12,9%
Estudiants de postgrau 10.175 8.577 7.783 7.697 8.693 8.801 -13,5%
Estudiants d'extensió universitària 1.229 925 1.146 1.726 2.279 1.304 6,1%
Estudiants de formació continuada (IL3) 24.019 21.993 11.610 16.433 14.696 21.040 -12,4%
               
Estudiants equivalents a temps complet (ETC) de grau i cicles 39.814 39.471 38.807 39.077 38.363 37.796 -5,1%
Estudiants ETC / PDI ETC 10,3 10,2 10,0 10,3 10,0 9,8 -5,0%
                   
Estudiants nous de grau i cicles 11.715 11.739 10.730 10.746 10.418 10.420 -11,1%
Estudiants nous de màster universitari 3.366 3.240 3.117 3.011 3.417 3.573 6,1%
Estudiants nous de graus, cicles i màsters universitaris / total d'estudiants de graus, cicles i màsters universitaris 28,0 28,3 27,0 27,4 28,1 28,6 2,1%
                   
Estudiants titulats de grau i cicles 8.016 6.382 7.439 7.582 7.448 7.215 -10,0%
% d'estudiants titulats de grau i cicles / estudiants nous de graus i cicles 68,4% 54,4% 69,3% 70,6% 71,3% 69,7% 1,8%
Estudiants titulats de màster universitari 2.115 2.765 2.661 2.544 2.472 2.866 35,5%
% d'estudiants titulats de màster universitari / estudiants nous de màster universitari 63% 85% 85% 84% 72% 80% 27,7%
               
Estudiants en pràctiques no curriculars 2.495 2.820 2.272 3.021 3.937 - 57,8%
Ratio estudiants en pràctiques no curriculars/titulats 32,3 32,8 22,6 32,8 41,1* - 27,2%
* Dades provisionals
Indicador