Estudiants

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 % de variació presentació gràfica
  Estudiants totals de graus i cicles 47.446 46.449 45.336 44.420 43.568 42.997 -9,4%
  Estudiants totals de màster universitari 5.484 4.878 4.791 4.865 5.300 5.539 1,0%
Estudiants de màster universitari / total estudiants de  graus i cicles 11,6% 10,5% 10,6% 10,95% 12,16% 12,88% 11,5%
Investigadors en formació 4.681 5.240 5.387 5.431 4.774 4.890 4,5%
Estudiants de postgrau 8.577 7.783 7.697 8.693 8.801 9.193 7,2%
Estudiants d'extensió universitària 925 1.146 1.726 2.279 1.304 1.263 36,5%
Estudiants de formació continuada (IL3) 21.993 11.610 16.433 14.696 21.040 19.195 -12,7%
               
Estudiants equivalents a temps complet (ETC) de grau i cicles 39.471 38.807 39.077 38.363 37.796 37.235 -5,7%
Estudiants ETC / PDI ETC 10,2 10,0 10,3 10,0 9,8 9,5 -7,1%
                 
Estudiants nous de grau i cicles 11.739 10.730 10.746 10.418 10.420 10.389 -11,5%
Estudiants nous de màster universitari 3.240 3.117 3.011 3.417 3.573 3.667 13,2%
Estudiants nous de graus, cicles i màsters universitaris / total d'estudiants de graus, cicles i màsters universitaris 28,3 27,0 27,4 28,1 28,6 29,0 2,3%
                 
Estudiants titulats de grau i cicles 6.382 7.439 7.582 7.430 7.215 7.317 14,7%
% d'estudiants titulats de grau i cicles / estudiants nous de graus i cicles 54,4% 69,3% 70,6% 71,3% 69,2% 70,4% 29,5%
Estudiants titulats de màster universitari 2.765 2.661 2.544 2.472 2.866 3.121 12,9%
% d'estudiants titulats de màster universitari / estudiants nous de màster universitari 85% 85% 84% 72% 80% 85% -0,3%
               
Estudiants en pràctiques no curriculars 2.822 2.296 2.992 3.084 3.519 - -
Ratio estudiants en pràctiques no curriculars/titulats 32,8 22,6 32,8 41,10 39,00 - -
* Dades provisionals
Indicador