Memòria del curs acadèmic

Publicació institucional de caràcter anual que recull les activitats més destacades i les principals dades de la Universitat.

Està integrada per un capítol introductori que presenta la UB avui i els seus trests d'identitat i quatre capítols temàtics que resumeixen l’activitat institucional relacionada amb la societat, la cultura i els serveis a la comunitat universitària, l’activitat formativa i de recerca i la projecció internacional. El text de la Memòria es complementa amb taules de dades i gràfics que s’amplien amb un recull estadístic consultable en format electrònic.

Contacte

  • Gabinet Tècnic del Rectorat
  •  
  • Universitat de Barcelona
  • Gran Via de les Corts
  • Catalanes, 585
  • 08007 Barcelona
  •  
  • Telèfon 934 035 371
  • gtr@ub.edu