2. Oficina de l'estudiant

At the student's office

 
adreça
adress
ajudar
help (to)
assegurança
insurance
assignatura
subject
banc
bank
beca
grant
phone box
carnet
card
certificat
certificate
conèixer
know (to)
contactar
contact (to)
contacte
contact
còpia
copy
crèdit
credit
curs
course
documentació
papers
duplicat
duplicate
excursió
expedient
record
facultat
fax
fax
grup
group
guia
guide
horari
timetable
imprès
form
marxar
leave (to)
matrícula
registration
matricular-se
register (to)
mentor
museu
museum
notes
marks
parlar
talk (to)
queixa
complaint
robatori
robbery
secretaria
secretariat
tutor, tutora
tutor
visitar
visit (to)

Primers contactes

First contacts

Em dic
- Maria
- Joan
My name is
- Maria
- Joan
Vinc
- de França
- de Grècia
I come from
- France
- Greece
Acabo d'arribar
- de l'aeroport
- de l'estació
I have just arrived from
- the airport
- the station
Voldria parlar
- amb el meu mentor
- amb la meva mentora
I would like
- to talk to my mentor
- to talk to my mentor

Fer-se el carnet d'estudiant

Getting your student card

Quant val?

Assumptes acadèmics

Academic issues

Voldria parlar amb
- el meu coordinador
- la meva tutora d'estudis
I would like to talk to
- my coordinator
- my tutor
- El meu tutor,
- La meva tutora,
quin horari té d'atenció als alumnes?
What time does my tutor see
- his students?
- her students?

Informació sobre la matrícula

Information about how to register

Beques, notes i certificats

Grants, marks and certificates

Incidències

Problems

M'he deixat
- el paraigua
a l'aula
al metro
a l'autobús
al tren
- la bossa
a l'aula
al metro
a l'autobús
al tren
- la cartera
a l'aula
al metro
a l'autobús
al tren
- la carpeta
a l'aula
al metro
a l'autobús
al tren
I have left
- my umbrella
at the classroom
in the metro
on the bus
on the train
- my bag
at the classroom
in the metro
on the bus
on the train
- my briefcase
at the classroom
in the metro
on the bus
on the train
- my folder
at the classroom
in the metro
on the bus
on the train

Activitats culturals i de lleure

Cultural and leisure activities