Welcome

Latest news (read all >)

A decisive period: the beginnings of globalisation

About the Department

Recent publications

El bandolerisme a la Corona d’Aragó. Vol. II
Josep Plantí (1681-1743): El Principat de Catalunya
Vivir en la España Moderna
El cronista de China

More publications

Pedralbes journal

Meetings