Welcome

Latest news (read all >)

A decisive period: the beginnings of globalisation

About the Department

Recent publications

La Mediterrània a l’època moderna. Societat, poder i cultura
Visiones cruzadas
100 episodis clau de la història de Catalunya
El compromís de Casp: negociació o imposició?

More publications

Pedralbes journal

Meetings