Màster

Història i identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX). Màster oficial interuniversitari (UB, UV, UJI, UA).

OBJECTIUS GENERALS
Aquest Màster té per objectiu formar especialistes en l’evolució històrica i en la configuració de les identitats de la Mediterrània Occidental en l’Edat Moderna. Proporciona un complet panorama del període i les competències per aprofundir en la seva anàlisi i plantejar projectes de recerca. Així mateix ofereix perspectives per a la comprensió històrica dels desafiaments als que s’enfronta avui la Mediterrània. Per aquest motiu, els problemes estudiats s’analitzen des de diverses perspectives, amb atenció als diferents enfocaments historiogràfics i a les fonts.

Pàgina web oficial del màster
www.ub.edu/historiamoderna/master

Podeu descarregar-vos el tríptic informatiu del màster, aquí.