Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

barra-superior.jpg

Imatge de diagramació

 

Imatge de diagramació

 

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa

IAFI

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

XXI SEMINARI EN FINANCES

Curs 2017 - 2018          
      
Títol:  Anomalies financeres 

Temàtica: Anàlisi i discussió sobre els efectes, rendiments anormals, ineficiències o irracionalitats persistents en el comportament de les variables i mercats financers.

Hora i lloc: divendres des del 16 de febrer al 15 de juny de 2018 (no hi haurà seminari els divendres 23 i 30 d'abril per Setmana Santa i 27 d'abril per proximitat pont dia del Treball), de 17:00 a 19:00 hores a la Sala Albert Biayna (2107) del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial (Torre II, primera planta) a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

 

PROGRAMA PROVISIONAL

 

16-FEBRER: Inici i presentació del seminari per David Ceballos
Ponència inaugural a càrrec del ”. Dr. Alfonso M. Rodríguez Rodríguez:  Concepte i llenguatge en Economia financera”.

23-FEBRER: "Tipus d'interès negatiu: anomalia o racionalitat econòmica?" per Javier Sarrasí

2-MARÇ: “Ineficiències en el mercat canviari a Mèxic davant intervencions en el tipus de canvi peso/dòlar” per Klender Cortez 

9-MARÇ: "Anomalies financeres: finances del comportament" per David Ceballos

16-MARÇ: "Responsabilitat de les entitats financeres davant el comportament irracional dels mercats" per Manuel Miró

6-ABRIL: "Actius financers forestals" per Joaquim Perramon

13-ABRIL: NO HI HAURÀ SESSIÓ
AJORNADA "Comportament bancari  parabancari" per Juan Antonio Astorga

20-ABRIL: NO HI HAURÀ SESSIÓ

4-MAIG
: "Bitcoin, la moneda del futur?" Treball fi de grau d’Adrià Martin, dirigit per Ma. Àngels Pons

11-MAIG A LES 17:00 HORES: "Neurofinances, Heurística i Anomalies financeres" per Dídac Ramírez (part I)
11-MAIG A LES 18:00 HORES: "Weekend Effect and Firm’s Characteristics: I there any relationship in Latin America? per Samuel Mongrut

18-MAIG: "Comportament bancari  parabancari" per Juan Antonio Astorga

25-MAIG:  NO HI HAURÀ SESSIÓ

1-JUNYNO HI HAURÀ SESSIÓ

8-JUNY: NO HI HARÀ SESSIÓ

15-JUNY: Cloenda XXI Edició
"Neurofinances, Heurística i Anomalies financeres" per Dídac Ramírez (part II)
"Racionalitat i política d'ordenació econòmica" per Andreu Grau

 

© Universitat de Barcelona

Comentaris i suggeriments

 

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació