Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

 

Imatge de diagramació

 

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa

IAFI

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

SEMINARIS EN FINANCES


Els Seminaris en Finances naixen en el curs 1997-98 com a suport del treball de doctorat de segon any. Des de la tercera edició han esdevingut en Seminaris de Recerca on participen professors i investigadors nacionals i internacionals de diverses àrees científiques, com economia, física, filosofia... Actualment s’ha completat el vintena edició, essent el seu ordre cronològic:

I Seminari en Finances: Xarxes Neurals Artificials

II Seminari en Finances: Conjunts Borrosos

III Seminari en Finances: Mercats Financers

IV Seminari en Finances: Equilibri i Desequilibri a la llum de l'oposició entre Modernitat i Postmodernitat

V Seminari en Finances: La Racionalitat en la Presa de Decisions Financeres


VI Seminari en Finances: Risc i Sistema en Finances

VII Seminari en Finances: El comportament de l'inversor davant del risc

VIII Seminari en Finances: Valoració Financera en la Complexitat (Financial Valuation in the Age of the Complexity)

IX Seminari en Finances: Valoració financera de Recursos Intangibles

X Seminari en Finances: Informació i Coneixement en la valoració d'intangibles financers

 

XI Seminari en Finances: Aplicacions financeres de la creació de valor per intangibles

 

XII Seminari en Finances: Valoració financera del Sector Públic

XIII Seminari en Finances: Desafiaments actuals en Finances: sostenibilitat, risc operacional i valoració del dany

 

XIV Seminari en Finances: Finances responsables?

 

XV Seminari en Finances: Finances i responsabilitat

 

XVI Seminari en Finances: Ètica i Finances. Respostes a la crisi actual

 

XVII Seminari en Finances: Informació financera: el paper de les noves tecnologies en la seva fluctuació i durabilitat

 

XVIII Seminari en Finances: Transparència financera

 

XIX Seminari en Finances: Simulació financera

 

XX Seminari en Finances: Apoderament financer (financial empowerment)

 

XXI Seminari en Finances: Anomalies financeres

 

 

© Universitat de Barcelona

Comentaris i suggeriments

 

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació