Resum

Aquestes jornades sorgeixen de les relacions internacionals del programa Merimée, en el marc del conveni signat entre la Universitat de Barcelona i la Université Rennes 2 Haute Bretagne, amb l'objectiu d'efectuar cotuteles que permetin la mobilitat d'estudiants de doctorat entre les dues universitats. Plantegem al seu torn impulsar vincles que permetin crear xarxes i intercanviar coneixement sobre la investigació artística.

En les intervencions presentaran les seves conferències la Dra. Marie Boivent i el Dr. Nicolas Thély, al seu torn els doctorands Stéphane Le Mercier, Alexandre Dupont, Lúa Coderch, Ainara Elgoibar, exposaran el seu projecte d'investigació en el desenvolupament de la seva Tesi.

Equip organitzador: Alejandra López Gabrielidis, Nicolas Thély, Antonia Vilà i Alicia Vela