Arte e Investigación. Metodologías compartidas en procesos artísticos

Activitat oberta al públic. Activitat formativa per als doctorands del programa EAPA (Estudis Avançats en Produccions Artístiques) i per als alumnes del Màster PRODART (Producció i Recerca Artística).

Call for papers/Convocatòria per a la presentació de ponències: Data límit per a la presentació de sol·licituds: 15/09/2014. El resultat de la selecció serà notificat el 30/09/2014.

Organitza:
 Grup de Recerca IMARTE. Projecte coordinat Metamétodos II (HAR2012-39378-C03-01/02) de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Col·laboren el Ministeri d'Economia i Competitivitat, Fons Feder, Universitat de Barcelona i Hangar Centre de producció i recerca d’arts visuals. 

Direcció: Alicia Vela. Coordinació: Eloi Puig. Assistents: Lúa Coderch, Ainara Elgoibar. 

Comitè científic: Carles Ameller, Laura Baigorri, David Casacuberta, Hanne Loreck, Albert Valera, Antònia Vilà.

Actividad abierta al público. Actividad formativa para los doctorandos del programa EAPA (Estudios Avanzados en Producciones Artísticas) y para los alumnos del Master PRODART (Producción e Investigación Artística).

Call for papers / Convocatoria para la presentación de ponencias: Fecha límite para la presentación de solicitudes: 09/15/2014. El resultado de la selección será notificado el 09.30.2014.

Organiza: Grupo de Investigación IMARTE. Proyecto coordinado Metamétodos II (HAR2012-39378-C03-01 / 02) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Colaboran el Ministerio de Economía y Competitividad, Fondos Feder, Universidad de Barcelona y Hangar Centro de producción e investigación de artes visuales.

Dirección: Alicia Vela. Coordinación: Eloi Puig. Asistentes: Lúa Coderch, Ainara Elgoibar.

Comité científico: Carles Ameller, Laura Baigorri, David Casacuberta, Hanne Loreck, Albert Valera, Antònia Vilà.