Contacte

BlocUB - Contacte

  • Escola d'Infermeria
  • Campus Ciències Salut Bellvitge
  • Feixa Llarga, s/n
  • 08907 L'Hospitalet Llobregat
    (Barcelona)
  • Tel. 93 402 42 93
  • Fax. 93 402 42 48
  • Contacte

Notícies

Es posa en marxa la nova web de Recerca

Captura de la pàgina inicial de la nova web

Aquesta nova web pretén fer més visible la recerca de l'escola en termes de I+D+I realitzada pels seus investigadors a través dels Grups de Recerca, la participació en Programes de Doctorat propi i d’altres Facultats i en Xarxes de Recerca nacionals i internacionals.