Bases de participació

 

Potencia la part artística del teu cervell!

La Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Neurociències, la Facultat de Belles Arts i la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) organitza el projecte NeuroArt. En aquest projecte de divulgació científica es busca que els infants i joves creïn representacions artístiques del sistema nerviós: estructura, funcions i plasticitat.


Les bases del projecte han estat modificades en data 01/02/2019

 

 

DESCRIPCIÓ

En una primera fase,  investigadores de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona fan una xerrada pràctica sobre el sistema nerviós (estructura, funcions i plasticitat) als centres educatius seleccionats. Concretament, es fa un màxim de quatre xerrades per centre amb una assistència d’alumnat que ha d’oscil·lar entre els 20 i els 35 estudiants per xerrada. En una segona fase, cada centre ha de treballar per grups en l’elaboració de representacions artístiques dels conceptes explicats i seleccionar quins grups representaran l’escola en la jornada final (cada escola pot presentar dos grups com a màxim). En una tercera fase, referenciada a partir d’ara com a jornada final, els grups seleccionats han d’exposar i defensar els seus treballs davant d’un jurat d’experts que escull els diferents guanyadors per categories. Finalment, en una quarta fase, les obres són exposades en una mostra oberta al públic en general.

 1. A qui va adreçat
  El concurs s’adreça a grups escolars de primer a quart d’ESO. 

 2. Nombre de participants
  Hi poden participar 20 centres educatius en total, amb un mínim de 40 i un màxim de 140 alumnes per centre.

 3. Formulari d’inscripció
  Els centres que hi vulguin participar s’han d’inscriure al concurs mitjançant el formulari disponible al web del projecte: http://www.ub.edu/laubdivulga/neuroart/inscripcio.html
  Només s'acceptarà una inscripció per centre educatiu, tot i que hi poden participar diferents classes i cursos d’un mateix centre.
  Un cop finalitzat el període d’inscripció, es comunicarà a tots els centres educatius si han obtingut plaça o no per participar en el projecte.

 4. Criteris de selecció dels centres educatius participants
  Les escoles participants se seleccionen tenint en compte els criteris següents:
  • - Centres d’educació de la ciutat de Barcelona: 10 punts
  • - Centres d’educació públics: 60 punts
  • - Centres d’educació concertats: 30 punts
  • - Centres d’educació privats: 10 punts
  • - Centres d’educació de complexitat 6: 30 punts
  • - Centres d’educació de complexitat 5: 25 punts
  • - Centres d’educació de complexitat 4: 20 punts
  • - Centres d’educació de complexitat 3: 15 punts
  • - Centres d’educació de complexitat 2: 10 punts
  • - Centres d’educació de complexitat 1: 5 punts

 5. Aquestes bases de participació es poden descarregar en PDF

 

REQUISITS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. Els alumnes han de ser d’ESO.
 2. Cada centre participant ha de seleccionar, segons els criteris que consideri més adients, fins a un màxim de dos treballs per centre. Els treballs s’han de fer en grups de com a mínim quatre alumnes i com a màxim sis, si és possible amb diversitat de gènere. Els grups seleccionats per l’escola han d’assistir sense el seu treball a la jornada final  (no s’han de portat les obres en aquesta) acompanyats pels professors responsables, els quals s’encarreguen de la tutela dels alumnes durant totes les activitats que facin durant la jornada. A la jornada final, només poden assistir un màxim de sis alumnes per treball escollit.
 3. Per fer l’obra, els alumnes poden fer servir qualsevol forma d’art plàstic sempre que no superi les mides de 100 cm d’alçada, 60 cm d’amplada i 60 cm de profunditat. En cas que es faci un vídeo o un àudio, no pot superar els 3 minuts de durada.
 4. Els professors responsables han de certificar l’assistència a la jornada final enviant a l’organització —tan aviat com sigui possible i mai més tard de 20 dies naturals abans de la data de la jornada final—, la següent informació per a cadascuna de les obres que es presentin:
  • - Títol
  • - Descripció de l'obra:
   1. - Descripció tècnica, és a dir, tipus d'obra (escultura, pintura, collage, etc.), dimensions, característiques, etc. Extensió màxima: 150 caràcters amb espais i sense faltes d’ortografia
   2. - Descripció cientificoartística de l'obra, és a dir, què es pretén explicar amb l'obra. Extensió màxima: 300 caràcters amb espais i sense faltes d’ortografia
  • - Nom i cognoms dels integrants de l'equip
  • - Curs
  • - Nom de l'escola
  • - Professor/a responsable
  • - Telèfon de contacte del professor/a responsable
  • - Indicar si cal algun requisit tècnic (per exemple, disposar de suport àudio, vídeo, d’un ordinador...). Informació necessària per l’organització de l’exposició.
  • - Un vídeo o fotografia del projecte finalitzat. Per presentar les obres durant la jornada final (no es portaran físicament) s’utilitzarà aquesta material gràfic representatiu. Els vídeos o imatges hauran de mostrar l’obra i també els seus mecanismes, en cas que siguin obres interactives. Els vídeos tindran la duració màxima de 30 segons, seran sense veu però podran contenir música o efectes de so.
   *Si el projecte realitzat consisteix en un vídeo o àudio s’enviarà l’arxiu original i no caldrà realitzar un vídeo representatiu de l’obra.
 5. Perquè la competició sigui justa i adequada, es demana que tots els processos creatius i d’execució del projecte científic els faci l’alumnat, i que el paper del docent sigui només una guia.
 6. Es valora especialment que els alumnes tinguin un comportament adequat i que mantinguin unes normes de disciplina mínimes. L’absència d’aquest comportament adient pot causar l’eliminació o suspensió dels alumnes a fi i efecte de mantenir el nivell científic i ètic que requereix l’activitat.
 7. En cas que algun centre renunciï a participar en la jornada final sense un motiu justificat, quedarà exclòs de participar en les dues edicions següents del projecte NeuroArt.
 8. D’acord amb el desenvolupament del concurs, l’equip organitzador pot canviar alguna d’aquestes bases per millorar-ne el funcionament.

CRITERIS TÈCNICS QUE S’AVALUEN

 1. En la jornada final, cada grup ha de presentar els resultats dels treballs elaborats en aquesta edició del projecte NeuroArt davant d’un jurat d’experts. La presentació s’haurà de fer a l’escenari de l’acte amb l’acompanyament de la imatge o vídeo enviats prèviament a l’organització (les obres en format vídeo o àudio es reproduiran en el moment de la presentació).
 2. De cada treball se’n valoren els aspectes següents:
  • Defensa oral del treball: en l’exposició hi han de participar els diferents membres del grup. Es valora la claredat amb què s’expliqui el concepte representat i altres conceptes que se’n puguin derivar, relacionats amb l’estructura, el funcionament i la plasticitat del sistema nerviós. Cada grup disposarà d’un màxim de 3 minuts per fer la defensa del treball, que es pot fer tant en català com en castellà o anglès.  La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la valoració final.
  • Valor estètic i creativitat: es valora l’originalitat i la manera de presentar el treball en forma d’art plàstic, que pot presentar qualsevol format vinculat amb el món de l’art. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la valoració final.
  • Criteris tècnics: es valora l’ús de material reciclat. La valoració d’aquest criteri representa el 20 % de la valoració final.


PREMIS

Durant la jornada final es preveu el lliurament de dos premis: un al millor grup de 1r i 2n d’ESO i un altre al millor grup de 3r i 4t d’ESO. Els grups són seleccionats per un jurat d’experts.


CALENDARI ORIENTATIU

 • Inscripció: del 16 de juliol al 28 de setembre del 2018 (tots dos inclosos)
 • Selecció dels centres participants: 12 d’octubre del 2018
 • Ponències científiques als centres: octubre, novembre i desembre del 2018
 • Treball als centres: novembre i desembre del 2018, i gener i febrer del 2019
 • Jornada final: dimarts 12 de març del 2019, en el marc de la Brain Awareness Week al CCCB.
 • Exposició de les obres al públic: 17 de maig en el marc de la Festa de la Ciència de la UB.
  Tota la informació sobre el procediment d’enviament de les obres pel dia de l’exposició es facilitarà més endavant.  

ORGANITZACIÓ

Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona

Unitat de Cultura Científica de la Universitat de Barcelona

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona

  

Organitzat per

UBinstitut de neurocièncieslogo BBAAlaubdivulga

Amb el suport de

logo fecyt
excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412