Novetats - Novedades - News

[CATALÀ]      Màster en Art Sonor / Postgrau de Disseny Sonora / Preinscripció oberta
Prematrícula:   del 01/12/2016 al 06/02/2017       Matrícula:  del 06/02/2016 al 01/03/2017
Inici docència:  14/02/2017                           Final de docència:  01/06/2017
 
[ESPAÑOL]   Máster en Arte Sonoro / Postgrado de Diseño Sonoro / Preinscripción abierta
Prematrícula:  del 01/12/2016 al 06/02/2017       Matrícula:  del 06/02/2017 al 01/03/2017
Inicio docencia:  14/02/2017                                 Final de docencia:   01/06/2017
 
[ENGLISH]    Master in Sound Art / Sound Design Postgraduate / Pre-registration open
Pre-registration:  from 01/12/2016 to 06/02/2017  Registration:   from 06/02/2016 to 01/03/2017
Starting :    14/02/2017                                           Ending :           01/06/2017
 
 
 

Starting activities and meeting with registered students : Tuesday, February 14 at 4 PM at the Fine Arts Faculty of UB. c/ Pau Gargallo, 4 . 08028 Barcelona

Visita el nostre blog / Visita nuestro bloc / Visit our blog

http://masterartsonor.tumblr.com