Novetats - Novedades - News

[CATALÀ]      Màster en Art Sonor / Postgrau de Creacó Sonora / Preinscripció oberta
Prematrícula:   del 01/05/2016 al 18/10/2016       Matrícula:  del 11/10/2016 al 31/10/2016
Inici docència:  18/10/2016                           Final de docència:  03/02/2017
 
[ESPAÑOL]   Máster en Arte Sonoro / Postgrado de Creación Sonora / Preinscripción abierta
Prematrícula:  del 01/05/2016 al 18/10/2016       Matrícula:  del 11/10/2016 al 31/10/2016
Inicio docencia:  18/10/2016                                 Final de docencia:   03/02/2017
 
[ENGLISH]    Master in Sound Art / Sound Creation Postgraduate / Pre-registration open
Pre-registration:  from 01/05/2016 to 18/10/2016  Registration:   from 11/10/2016 to 31/10/2018
Starting :    18/10/2016                                           Ending :           03/02/2017
 
 
 

Starting activities and meeting with registered students : Tuesday, October 18 at 4 PM at the Fine Arts Faculty of UB. c/ Pau Gargallo, 4 . 08028 Barcelona

Visita el nostre blog / Visita nuestro bloc / Visit our blog

http://masterartsonor.tumblr.com