Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina layout image
Castellano English Búsqueda UB UB layout image

 

Màster Universitari en Competències Mèdiques Avançades: Malalties Autoimmunes
layout image layout image layout image layout image layout image
layout image
Presentació
Objectius i competències
Destinataris
Informació general
Requisits d'accés
Preinscripció i Matrícula
Horaris i impartició
Informació acadèmica
Pla d'estudis
Programa Docent
Treball de Recerca
Directori Professorat
Accés contingut docent
Informació addicional
Beques i ajuts
Comissió coordinadora
Enllaços d'interès
layout image
   

Facultat de Medicina

Secretaría Máster

C/Casanova 143, 08036 Barcelona

Teléfono: 93 227 57 74
Fax: 93 227 17 07

e-mail: mmai@ub.edu


 
layout image

NOVETATS

- Full de sol.licitud de convalidació de crèdits per estudis previs

Presentació

Primer Màster Universitari* a Europa que aprofondeix de forma integral en les malalties autoimmunes, relacionant els aspectes bàsics de la autoimmunitat amb els clínics de les malalties autoimmunes, tant sistèmiques com òrgano-específiques, que fins a l'actualitat s'havien tractat separadament a nivell universitari.

La importància social i econòmica del pacient amb malalties autoimmunes és notòria i en creixement, per la qual cosa resulta absolutament necessari garantir la seva correcta assistència. Segons dades dels National Institutes of Health (NIH) dels EUA, al voltant del 20% de la població estaria afectada per alguna malaltia autoimmune.

Es tracta de malalties cròniques i recidivants, on cada recurrència comporta el risc potencial d'acumular dany irreversible. Produeixen una interferència important en la vida laboral i poden ser font notòria de discapacitat i dependència. D'altra banda, els tractaments disponibles són tòxics i no totalment eficaços. Això condiciona que l'abordatge òptim d'aquests pacients requereixi un equilibri molt fi entre eficàcia i toxicitat que només es pot adquirir amb un coneixement especialitzat.

A més a més, actualment estan apareixent nous medicaments immunodepresors i els denominats fàrmacs biològics dirigits a bloquejar vies patogenètiques específiques mitjançant l'administració d'anticossos o proteïnes recombinants. Molts d'aquests fàrmacs comporten un potencial terapèutic important però estan en fase experimental i la seva toxicitat a llarg termini és desconeguda. Juntament amb el seu elevat cost econòmic, això condiciona que els metges que atenen aquests pacients necessitin una formació adequada sobre l'ús racional d'aquests tractaments.

El diagnòstic i el tractament d'aquestes malalties no està resolt. És important que els professionals que atenen aquests pacients siguin conscients dels avanços, però també de les limitacions, en el coneixement dels mecanismes patogènics implicats en el desenvolupament d'aquestes malalties, que siguin capaços de distingir aquells pacients que es poden sotmetre a les recomanacions terapèutiques vigents d'aquells que poden necessitar mesures excepcionals o en fase d'investigació. Els metges que atenen aquests pacients han de saber assimilar la informació derivada dels assaigs clínics i seleccionar la informació rellevant sense les presions del mercat farmacèutic.

Actualment no existeix cap especialitat mèdica dedicada específicament a l'atenció d'aquests pacients. Per tant, en els pròxims anys serà prioritari augmentar el nombre de professionals experts en l'atenció d'aquests malalts i que, a més a més, estiguin capacitats per a realitzar o donar suport al desenvolupament de projectes de recerca, tant en l'entorn industrial com de recerca bàsica. Malgrat aquesta evident necessitat, fins a l'actualitat no s'ha ofert als professionals que atenen cada dia aquest tipus de malalts un programa de formació interdisciplinar que englobi tots els coneixements i competències clíniques en patologia autoimmune i que, a més a més, abasti els fonaments de l'economia de la salut i de la recerca aplicats específicament al pacient que pateix alguna d'aquestes malalties.

El màster que presentem ofereix un programa exhaustiu, integral i complementari, dirigit precisament als professionals de la Medicina que cerquen l'excel·lència en la seva formació per a atendre pacients amb malalties autoimmunes i per a desenvolupar línias de recerca en aquesta temàtica.

*Especialitat del "Màster Universitari en Competències Mèdiques Avançades" vinculat al programa de doctorat "Medicina", amb Menció de Qualitat (ANECA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

layout image
layout image
layout image
layout image
layout image
layout image
layout image
layout image
 
layout image
layout image
layout image
layout image © Universitat de Barcelona Edición: Secretaría del Máster
Última actualitzación o validación: 30.11.2015
layout image