Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina imatge de maquetació
Catalàl English Directorio UB Inicio Facultat UB
 
Máster Universitario en Competencias Médicas Avanzadas
Presentación
Inicio
Presentación
Información general
Requisitos de acceso
Preinscripción y matrícula
Trámites administrativos
Información académica
Plan de estudios
Módulo común
Trabajo fin de máster
Plan de acción tutorial
Campus Virtual
Información adicional
Comisión docente
 

Facultat de Medicina

Secretaria d'Estudiants i Docència


C/ Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 934035251/2
Fax: 934035254

cma@ub.edu

 
imatge de maquetació
layout image
Información común a todas las especialidades
layout image

Matrícula

PERÍODE DE MATRÍCULA

Oberta a partir de setembre de 2018  PROCÉS TANCAT 

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

ALUMNES DE NOU ACCÉS (ALUMNES DE 1r CURS)

MATRÍCULA PRESENCIAL

Formalització de la matrícula presencialment a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C/Casanova 143), en horari d'atenció al públic:

Matins: 9:30 a 13:30 de dilluns a divendres

Tardes: 16:00 a 18:00 de dilluns a dijous

S'haurà d'aportar la sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.

ALUMNES 2º ANY

MATRÍCULA ONLINE 

Accés al formulari d'automatrícula.

Recordem que la matrícula és tutoritzada. Un cop seleccionades les assignatures, envieu el formulari al tutor. Després de la seva autorització, rebreu un correu electrònic avisant que podeu continuar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

El preu del màster és públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, i completat amb els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social de la UB. El preu dels màsters Erasmus Mundus el fixa el consorci d’universitats.

El preu aproximat de la matrícula estàndard d’un màster amb matrícula de seixanta crèdits és de 2.500 a 3.300 €, però aquest preu pot variar segons determinades condicions del màster o de l’estudiant.

Crèdits a matricular

MÍNIM: 20 crèdits (no s'inclouen els crèdits convalidats)

MÀXIM: 60 crèdits

w

La normativa preveu la convalidació d'un màxim de 9 crèdits. En aquest cas, s'haurà de lliurar en el moment de matrícula la següent documentació: 

 • Formulari de convalidació (signat pel coordinador)
 • La documentació corresponent que acrediti la formació prèvia que permet la convalidació

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

Després de rebre l'acceptació, lliurar personalment en la Secretaria del Màster els següents documents abans de formalitzar la matriculació:

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA HOMOLOGADA

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocòpia del Passaport
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (PAISES DE LA UE)

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

           Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Fotocòpia compulsada del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocopia del Passaport. 
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (ALTRES PAISES)

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

           Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Fotocòpia compulsada del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocopia del Passaport. 
 • Fotografia color mida passaport (x 2)
A los alumnos que lo requieran, se enviarán los certificados que acreditan la aceptación del estudiante y la realización del máster, para facilitar la obtención de ayudas y tramitar los visados.

 


 


 

 
     
     
     
imatge de maquetacióimatge de maquetació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de diagramació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina imatge de diagramació