Artículos

Vivere e morire nel chiostro. Spazi della vita monastica tra V e XI secolo

Escrito por Medieval UB el . Publicado en Uncategorised

Una representació de l’àrea d’Història Medieval de la nostra Secció participa durant els dies 1 al 5 de juny en el 23rd International IRCLAMA Colloquium celebrat a la ciutat de Zadar (Croàcia) sota el títol "Vivere e morire nel chiostro. Spazi della vita monastica tra V e XI secolo". Es presenten els següents treballs:

Laura de Castellet, Jordina Sales, Marta Sancho: “Incensum in monasterium” en la Hispania pre-andalusi (siglos V-VIII)
Xavier Costa: Fundadores y abades. La institución de monasterios a través de pactos entre particulares en la Cataluña carolingia (siglos IX y X)
Antoni Riera: Alimentación y ascetismo en los monasterios de la Hispania visigoda (siglos VI-VII)
Maria Soler: Patrimonio monástico y sustento alimentario. La gestión de los espacios productivos del monasterio de Sant Cugat del Vallès entre los siglos X y XI


23rd International IRCLAMA Colloquium

Estudi dels contextos ceràmics al Prepirineu Central de Catalunya

Escrito por Medieval UB el . Publicado en Uncategorised

El divendres dia 3 de juny a l’Escola Politècnica superior de Zamora en el marc del Congrés Internacional de ceràmiques alt medievals a Hispània i al seu entorn (segles V-VIII) es presentarà l’estudi dels contextos ceràmics al Prepirineu Central de Catalunya (serra del Montsec, Pallars Jussà). Els Altimiris (segles V-IX) i Sant Martí de les Tombetes (segles IV-XIII d.C).

Aquesta comunicació serà a càrrec del Walter Alegría, la Júlia Coso i la Núria Artigas, col·labradors de recerca de l’equp dirigit per Marta Sancho i Planas.

Congreso Internacional de Cerámicas Altomedievales en Hispania

Constitució de la Secció d'Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica

Escrito por Medieval UB el . Publicado en Uncategorised

El dia 11 de maig s'ha celebrat la reunió de constitució de la Secció d'Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica. En aquesta reunió, convocada pels Drs. Jaume Dantí i Daniel Piñol en qualitat d'antics directors dels dos departaments que es fusionen, s'han donat diverses informacions sobre el procés de reestructuració dels departaments. La nova secció neix de la voluntat d'unir dos departaments de la Facultat que, en algunes ocasions, han dut a terme iniciatives docents i de recerca conjuntes. Dins de la reunió es va proposar el Dr. Jaume Dantí com a coordinador de la Secció, qui, a la vegada, va proposar la Dra. Maria Soler com a Secretària de la Secció.

Es va explicar com s'organitzarà el Departament i com funcionarà la Comissió Permanent, a la que hi assistiran el Dr. Dantí i el Dr. Piñol com representants de la Secció. A la vegada es va informar que, properament, es finalitzarà la redacció i revisió del Reglament del Departament, que haurà de ser aprovat per les Seccions i posteriorment pel Consell de Departament. Finalitzat aquest procés s'haurà de redactar un Reglament de la Secció en el que quedarà fixat el funcionament de la Secció, les atribucions dels càrrecs i el repartiment de funcions.

Alguns dels presents van valorar positivament la nova etapa que s'inicia així com l'oportunitat de dur a terme projectes en comú en benefici de la recerca i la docència.

Nova direcció del departament d'Història i Arqueologia

Escrito por Medieval UB el . Publicado en Uncategorised

El dia 29 d'abril es va celebrar la reunió extraordinària del Consell del Departament d'Història i Arqueologia. En aquesta reunió es va procedir a l'elecció del Director, essent elegit el Dr. Carles Santacana, professor titular d'Història Contemporània i fins ara Director del Departament d'Història Contemporània. El director electe va proposar com a Secretari del Departament el Dr. Daniel Piñol, professor titular de Ciències i Tècniques Historiogràfiques i fins ara Director del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica.