UB
Vircont

Metagenomics for the study of viruses in urban sewage as a tool for public health surveillance

Undefined
Autors: 
Fernandez-Cassi X, Timoneda N, Martínez-Puchol S, Rusiñol M, Rodriguez-Manzano J, Figuerola N, Bofill-Mas S, Abril JF, Girones R
Any: 
2018
Editorial o referència bibliogràfica: 
Sience of the Total Environment, 618, 870-880
WEBINAR: COVID-19, WASTEWATER-BASED EPIDEMIOL...

Organized by the International Water Association

https://iwa-network.org/learn/covid-19-wastewater-based-epidemiology/

Webinar: Water and COVID-19. Characteristics...

International Water resources association (IWRA) https://www.iwra.org/waterandcovid19-webinar/

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Webinar: Covid-19: A Water Professional’s Per...
Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.