UB
Vircont

Minimizing errors in RT-PCR detection and quantification of SARS-CoV-2 RNA for wastewater surveillance.

Autors: 
Ahmed W, Simpson SL, Bertsch PM, Bibby K, Bivins A, Blackall LL, Bofill-Mas S et al
Undefined
Any: 
2022
Editorial o referència bibliogràfica: 
Sci Total Environ. 2022 Jan 20;805:149877. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149877. Epub 2021 Aug 25
Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Laboratorio de Virus Contaminantes de Agua y...

El Laboratorio de Virus Contaminantes de Agua y Alimentos pertenece al Departamento de Estadística, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona (UB).