Funcionament

MOBILITATS DINS DEL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS

L’acció de mobilitat per al personal, en el marc del Programa Erasmus, preveu que professors i personal d’administració i serveis pugui realitzar una estada formativa en una universitat o institució d’un dels països participants en el programa Erasmus.

L’objectiu és facilitar la mobilitat i el desenvolupament professional de professors i personal d’administració i serveis. Els beneficiaris podran aprendre de les experiències i les bones pràctiques de la institució d’acolliment, així com conèixer noves metodologies, eines i formes d’organització, per aplicar-ho en el futur, al servei de l’alumnat, o difondre-ho en la UB.

La Facultat de Geografia i Història compta amb 79 acords per a la mobilitat de professors Consulta aquí  LLISTAT D’ACORDS PER MOBILITAT DE PDI-PAS

Podràs realitzar propostes per a nous acords d’intercanvi. Per realitzar-ho, posa’t en contacte amb l’oficina de Relacions Internacionals de la Facultat (ORI, Geografia i Història).

Contacta amb l’ORI en cas de tenir preguntes relacionades amb la mobilitat.

La gestió d’acords dins del programa ERASMUS es realitza des de l’ORI i la gestió de les mobilitats des de l’oficina central de mobilitat OMPI.

Consulta la Informació de contacte de la OMPI en DIRECTORI DE L’OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

 

ALTRES MOBILITATS

Existeixen diferents convocatòries d’ajudes per al professorat i personal d’administració i serveis de la UB (convocatòries pròpies, de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri, de l’AECI, de la Unió Europea, de l’OPER i de l’Oficina de Gestió de la Recerca).

Informació sobre MOBILITAT DE PROFESSORS

Informació sobre MOBILITAT PAS