PDI i PAS UB

En el marc del Programa Erasmus+, la mobilitat per al personal preveu que professors i personal d’administració i serveis de la UB puguin realitzar una estada formativa en una universitat o institució d’un dels països participants en el programa Erasmus.

Existeixen també altres convocatòries d’ajudes per al professorat i personal d’administració i serveis de la UB (convocatòries pròpies, de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri, de l’AECI, de la Unió Europea, de l’OPER i de l’Oficina de Gestió de la Recerca).

L’objectiu és facilitar la mobilitat i el desenvolupament professional de professors i personal d’administració i serveis. Els beneficiaris podran aprendre de les experiències i les bones pràctiques de la institució d’acolliment, així com conèixer noves metodologies, eines i formes d’organització, per aplicar-ho en el futur, al servei de l’alumnat, o difondre-ho a la UB.

A més a més, es poden fer propostes per a nous acords d’intercanvi. Per fer-ho, cal posar-se en contacte amb l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat.

La gestió d’acords dins del programa ERASMUS+ es fa des de l’ORI, i la gestió de les mobilitats es fa des de l’oficina central de mobilitat, l’OMPI.

 

Comparteix-ho: