Acadèmia Artística Lliure de Barcelona

Num. Inventari: 
071492-000
Inici: 
1894-01-01T00:00:00Z
Esdeveniments significatius: 
adquisició