Obra dibuix

Total dibuix: 6752

Títol Autor Col·lecció Inici
Disseny de vidriera amb sant Martí i sant Jordi (1913) Albert Martorell Portas Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1913
Composició decorativa amb paós (1913) Albert Martorell Portas 1913
Teatrí de l'escala i pati de la Llotja (sis peces grans i d'altres petites de subjecció) (1911) Tomas Aymat i Martínez Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1911
Cròquis aquarel·lat del lateral de l'escala del pati de la Llotja (1911) Tomas Aymat i Martínez Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1911
Planta i secció de l'escala del pati de la Llotja (1911) Tomas Aymat i Martínez Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1911
Detall de l'alçat de columnes del pati de la Llotja (1911) Tomas Aymat i Martínez Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1911
Esborrany de planta de l'escala del pati de la Llotja (1911) Tomas Aymat i Martínez Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1911
Relleu escultoric (1909) Ramón Subirats Miquel Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1909
Cassó Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Tres dissenys de plats amb decoració animal i vegetal Agustí Rigalt i Cortiella 1886 c.
Motiu decoratiu islàmic amb formes geomètriques i estrelles Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Motiu decoratiu amb formes geomètriques, estrelles, flors i fulles Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Motiu decoratiu amb formes geomètriques, flors i fulles Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Motiu decoratiu amb formes geomètriques, flor i fulles Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Motiu decoratiu amb formes geomètriques i fulles Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Composició decorativa de formes geomètriques Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Sanefa rectangular de motius geomètrics Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Escut amb hipògrif Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Arqueta Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Altar Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Motiu decoratiu de llaços i creus Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Reixa de finestra d'arc de mig punt Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Càntir de bateig Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Gerro (1890) Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890
Raïm (1886) Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886
Crater amb rosteixes d'espiral Agustí Rigalt i Cortiella Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1886 c.
Fris escultòric. Composició decorativa (1911) Manel Gràcia i Paulí Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1911
Composició per a paviment de saló (c. 1907) Bonaventura Gatell i Surde Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1907 c.
Composició per a paviment de saló (c. 1907) Bonaventura Gatell i Surde Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1907 c.
Capilla del Condestable de la catedral de Burgos (1911) Tomas Aymat i Martínez Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1911
San Isidoro de León (1911) Tomas Aymat i Martínez Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1911
Secció longitudinal de la basílica de Santa Maria de Ripoll (1908) Francesc de Paula Nebot i Torrens Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1908
Nu femení d'esquena. Acadèmia (c. 1890) Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Home dret amb bastó. Estudi d'0mbres i de panys (c. 1890) Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Paisatge amb roca Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1910 c.
Apunts de figures del segle XVIII Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Apunts de figures i d'una barca Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
2 Estudis de panys Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Apunt de dona francesa cantant Xavier Gosé i Rovira Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1910 c.
Apunt de l'interior del Café Riche a París Xavier Gosé i Rovira Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1910 c.
Nu masculí. de mig cos Acadèmia (c. 1890) Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Diverses figures masculines en diferents postures. Estudis d'ombres i de panys (c. 1890) Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Dues figures de flamencs Xavier Gosé i Rovira Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1910 c.
Anciana amb filosa Dionís Baixeras i Verdaguer Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Figura agenollada. Estudi de panys (c. 1890) Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Nu femení. Acadèmia (c. 1890) Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Els cinc sentits. Classe de composició (1891-1892) Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1891-1892
Paisatge amb matolls i roques Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1910 c.
Apunts de dues escenes religioses i de diverses figures Manuel Rodríguez i Codolà Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1890 c.
Capçalera del diari "La Vanguardia" de l'1 de gener de 1907 Josep Triadó i Mayol Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 1903