Apunts de dues escenes religioses i de diverses figures