Dues figures del Sagrat Cor. Estudi d'0mbres i de panys (1889-1890)