Estudis i investigacions en actiu al 2017

 

Percepción del Riesgo de Contaminación Por Ctp A Través de la Alimentación en
Mujeres Embarazadas y Lactantes: Estudio Mumfood.

Finançat por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

Membres del grup d’investigació: Andrés Fontalba, Araceli Muñoz, Arantza Begueria, Cristina Larrea-Killinger,Jaume Mascaró, Juan Pedro Arrébola, Lina Casadó, Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Mariena Rubio, Miguel Company (investigador principal), Montserrat Fábregas, Oscar García Algar, Virginia Gil Aguilar.

 

Estratègies i accions per a la reducció de les exclusions de les dones usuàries de menjadors social.

Objectius: A partir d’estudi etnogràfic previ realitzat per l’Observatori de l’Alimentació (Verthein, 2017) s’han identificat situacions d’exclusions que pateixen les dones usuàries de serveis assistencials, en general i de menjadors socials, en particular. Per aquest motiu, el projecte està centrat en la formació i divulgació d’aquesta problemàtica en el sector de l’assistència social. Les accions previstes estan adreçades a treballadors i treballadores del centres així com a usuàries dels mateixos.

L’objectiu principal consisteix en ampliar i millorar la informació sobre les formes de reducció de les situacions de exclusió de les dones als menjadors socials, per tal de millorar el seu benestar, autoestima, grau de participació ciutadana i la seva salut física i emocial. El projecte actuarà amb tres tipus d’actuacions: a) analitzar els discursos i pràctiques del professionals  i usuàries del servei  en relació a la temàtica (recerca qualitativa) per tal de profunditzar el diagnòstic; b) formació del personal (tallers); c) l’elaboració i difusió de materials educatius i formatius dirigits a aquest mateix sector (guia de bones pràctiques, cartells i web).

Finançat por l’Ajuntament de Barcelona.

Membres del grup d’investigació: Cristina Larrea-Killinger, Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Úrsula Verthein.

MEDFEST: MED Culinary heritage experiences: how to create sustainable tourist destinations. ODELA – University of Barcelona. Amb el suport financer de la Unió Europea.

MEDFEST general objective is to create or improve existing strategies relating to sustainable tourism development within the traditional MED small-scale culinary sector. Main aim is to develop sustainable culinary experiences, primarily in rural costal hinterland as a powerful tool to promote “alternative” and sustainable tourist destinations in MED space. Sustainable culinary experiences are alternative tourist food-products that are traditional, respect the local environment and local producers and appeal to the visitors desire for authenticity.

The goal of sustainable tourist offer is not just to attract new visitors but also to increse economic activity in/during the off-season, promote social development of coastal „hinterland“ rural areas and safeguard culinary heritage and awaresess raising on the importance of local produce, processing and knowledge.

Objectives of the MEDFEST project:

1. To find linkages between culinary heritage and sustainable forms of tourism

2. To design new tourist offer in the coastal hinterland and bring sustainable development in off-season months

3. To integrate MED culinary experiences in existing plans and to safeguard it as part of a comon European heritage

Per a més informació veure: https://medfest.interreg-med.eu.

Membres del grup d’investigació: Joan Ribas, Jesús Contreras, Oriol Beltrán, Ferran Estrada, Camila del Mármol, Margalida Mulet, Marta Ruiz Pascua, Maria Clara Prata Gaspar.

Consum Alimentari i salut: Efectes en la salut materna i infantil dels compostos tòxics persistents presents en els aliments.

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona.

El projecte està centrat en la formació i la divulgació sobre els compostos tòxics persistents (CTP) en el sector sanitari, i s’adreça als pediatres, llevadores, infermeres i ginecòlegs del centres d’atenció primària i hospitalaris. L’objectiu principal consisteix a ampliar i millorar la informació sobre els consells alimentaris, incloent-hi el paper dels riscos ambientals de les substàncies químics persistents en les fases d’embaràs, lactància i alimentació dels infants, amb tres tipus d’actuacions: a) la formació del personal sanitari (seminari); b) analitzar els discursos i les pràctiques del professionals sanitaris en relació amb els consells alimentaris (recerca qualitativa); c) l’elaboració i la difusió de materials educatius i formatius dirigits a aquest mateix sector (guia de bones pràctiques, cartells i web).

Equip d’investigació: Cristina LarreaKillinger (investigadora principal), Eva Zafra, Juan Pedro Arrébola, Esther Herrera, Araceli Muñoz, Lina Casadó, Miguel Company, Andrés Fontalba, ArantzaBegueria, Montserrat Fábregas, Jaume Mascaró, Oscar García Algar, Maria Clara Prata Gaspar.

Línia de recerca Toxic Body.

 

Malbaratament alimentari a Barcelona: desentranyant i difonent com es produeix. ODELA. Finançat por l’Ajuntament de Barcelona (Consum responsable). IP: Jordi Gascón. Membres del grup d’investigació: Jordi Gascón, Cristina Larrea, Joan Ribas, Carlota Solà.

Confianza y responsabilidad en el consumo alimentario de las mujeres embarazadas y lactantes en España: narrativas y etnografías sobre los riesgos de la contaminación interna por CTP. Finançat per el Ministeri d’Economia i Competitivitat. IP Cristina Larrea. Membres del grup d’investigació: Eva Zafra, Edda Marimón, Araceli Muñoz, Jaume Mascaró, Aina Palou, Lina Casadó, Montserrat Fábregas, Joan Pedro Arrébola, Miguel Company, Andrés Fontalba, Arantza Beguería, Esther Herrera.

Estudis i investigacions finalitzaDEs abans del 2016 (històric)

Individualismo y sociabilidad en una Sociedad en crisis: dietas de elección, dietas prescritas, dietas de necesidad y dietas prescritas. ODELA -Universitat de Barcelona. Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. IP Jesús Contreras Hernández. Membres del grup de recerca: Jesús Contreras, Bárbara Guidalli, Úrsula Ribeiro, Isabel Aguilera, Maria Clara Prata, Sílvia Bofill, Andrés Molina, Amado Millán, Eva Zafra, Elena Roura, Sara Lucía Pareja i Joan Ribas.

Comer en la escuela y sus circunstancias: aprendizaje, cultura y salud. ODELA- Universitat de Barcelona. Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. IP Jesús Contreras Hernández. Membres del grup d’investigació: Sílvia Bofill Poch, Amado Millán Fuertes, Barbara Atie Guidalli, Joan Ribas Serra, Elena Roura Carvajal, Isabel Aguilera Bornand, Ursula Perez Verthein, Sara Lucía Pareja Sierra, Clara Mas, Maria Prata de Moraes Gaspar.

Cuerpos Tóxicos. Epidemiología sociocultural de la contaminación interna por compuestos tóxicos persistentes. Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. IP Cristina Larrea. Membres del grup d’investigació: Miquel Porta, Jaume Mascaró, Araceli Muñoz, Aina Palou, Arantza Beguería, Eva Zafra.

Conceptualització de l’Observatori Euroregional de l’Alimentació. ODELA – Universitat de Barcelona. Finançat per la Direcció General de Relacions Internacional de la Generalitat de Catalunya. IP Jesús Contreras. Membres del grup d’investigació: Jesús Contreras, Joan Ribas.

Comer en la escuela y sus circunstancias: aprendizaje, cultura y salud. ODELA – Universitat de Barcelona. Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. IP Jesús Contreras Hernández. Membres del grup d’investigació: Barbara Atie Guidalli, Eva Zafra Aparici, Joan Ribas Serra, Yolanda Lacasta Sánchez, Núria Fabrellas Padrés, Elena Roura Carvajal, Antoni Massanés Sánchez, Isabel Aguilera Bornand, Marc Ferreira Martín, Roberta Becco de Souza, Carmen Jerez Molina.

Etnografia sobre saberes e práticas da saúde, ambiente e alimentação na comunidade quilombola de Monte Alegre, Cairú, Bahia. Finançat amb permís sabàtic. IP. Cristina Larrea. Aprovat per la Universidade Federal da Bahia.

Violència Masclista a Catalunya. Noves propostes de prevenció a partir de l’anàlisi dels processos de “empowerment” de les dones que han sortit d’una situació de maltractament. ODELA – Universitat de Barcelona. Finançat per l’Institut Català de les Dones. IP Jesús Contreras. Membres del grup d’investigació: Jesús Contreras, Sílvia Bofill, Eva Zafra, Joan Ribas, Barbara Guidalli.

Escassetats, caresties, fams i mortaldats a Catalunya a l’edat Mitjana. Estudi i corpus documental. ODELA – Universitat de Barcelona. Finançat per l’Institut d’Estudis Catalans. IP Antoni Riera i Mellis. Membres del grup d’investigació: Riera i Melis, Antoni; Benito i Monclús, Pere (Universitat de Lleida); Fernàndez Traball, Josep (Arxiu Nacional de Catalunya); Soler Sala, Maria (Universitat de Barcelona).

Maneras de comer hoy: La naturaleza de la modernidadalimentaria. ODELA – Universitat de Barcelona. Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. IP Jesús Contreras Hernández y Mabel Gracia Arnaiz. Membres del grup d’investigació: Jesús Contreras, Maria Isabel Gracia, Eva Zafra, Joan Ribas, Yolanda Lacasta, Barbara Guidalli.

Productes de la terra. ODELA – Universitat de Barcelona. Finançat pel Departament Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Generalitat de Catalunya. IP Jesús Contreras Hernández. Membres del grup d’investigació: Jesús Contreras, Jesús; Ribas, Joan; Macke, Ana Maria.

“Trobar menjar se’m feia tan difícil…”: La recuperació de la memòria oral alimentaria a Catalunya (1936-1955). ODELA- Universitat de Barcelona. Finançat Convocatòria AREM, Generalitat de Catalunya. IP Jesús Contreras Hernández. Membres del grup d’investigació: Jesús Contreras, Alícia Guidonet Riera, Mabel Gracia, Yolanda Lacasta, Joan Ribas, Eva Zafra, Sílvia Bofill

Gènere, cura i salut. ODELA – Universitat de Barcelona Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. IP Silvia Bofill i Eva Zafra. Membres del grup d’investigació: Sílvia Bofill, Eva Zafra, Bàrbara Guidalli.

Alella, celler del bon vi: tècniques vinícoles i organització social. ODELA- Universitat de Barcelona. Finançat pel Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. IP Joan Ribas. Membres del grup d’investigació: Joan Ribas.

La recuperació de la memòria oral alimentaria durant la guerra civil i la postguerra (1936-1955). ODELA – Universitat de Barcelona. Finançat per la Generalitat de Catalunya. IP Alícia Guidonet. Membres del grup d’investigació: Alícia Guidonet.

Comemos como vivimos. ODELA- Universitat de Barcelona. Finançat per la Generalitat de Catalunya. IP. Jesús Contreras, Mabel Gracia. Membres del grup d’investigació: Jesús Contreras, Mabel Gracia, Alícia Guidonet, Elena Rubio, Eva Zafra, Joan Ribas, Barbara Guidalli.

Alimentación, salud y estilos de vida. ODELA- Universitat de Barcelona. Finançat porALEX – Alimentaria Exhibitions. IP Jesús Contreras.Membres del grup d’investigació: Jesús Contreras, Sílvia Bofill, Yolanda Lacasta, Mabel Gracia, Joan Ribas, Alícia Guidonet.

Elecció d’aliments i preparació de menjars: autonomia i qualitat de vida a la tercera edat. ODELA – Universitat de Barcelona. Finançat per Unió Europea. IP. Jesús Contreras. Membres del grup de recerca: Sílvia Bofill, Yolanda Lacasta i Joan Ribas.

Xarxes

L’ODELA té una àmplia experiència en la col·laboració interdisciplinària i en el treball en equip. Diverses publicacions presentades pels membres de l’equip s’han dut a terme per autors i autores de diferents branques d’especialització, tal com pot observar-se en aquesta memòria. A més, com ja s’ha indicat, l’ODELA acull a investigadors i investigadores pre i post-doctorals i els convida a participar en els projectes en curs, resultat que sol acabar amb publicacions conjuntes.

Des de fa anys, el ODELA ha establert i mantingut col·laboracions diverses amb diferents grups de recerca a nivell internacional. Aquests grups són els següents:

REDE NAUS (Rede Iberoamericana de Pesquisa Qualitativa em Alimentaçao e Sociedade).

Xarxa que reuneix recerques sobre alimentació i cultura a institucions acadèmiques d’Amèrica Llatina, Portugal i Espanya. 

OCHA (Observatoire CNIEL donis Habituds Alimentaires, París-França)

Un observatori dels hàbits alimentaris i un centre de recursos i de recerca entorn de les ciències humanes i socials sobre l’alimentació, els sistemes alimentaris i les relacions entre els ésser humans i els animals (www.lemangeur-ocha.com). Investigadors amb els quals col·labora: Veronique Pardo, J.P. Poulain, Claude Fischler, J.P. Corbeau. 

IEHCA (Institut Europeu d’Història i de les Cultures de l’Alimentació).

Una agència de desenvolupament científic centrada en les ciències humanes i socials dedicades als estudis de l’alimentació. Investigadors amb els quals col·labora: J.P. Williot, Marc de Férriere, Loïc Biennasis.

ENCAFE (European Network for the Comparative Analysis on Food and Eating).

Es tracta d’una Xarxa Internacional que connecta equips de recerca de diferents països europeus al voltant de la sociologia i l’antropologia de l’alimentació: consum, salut, producció alimentària i comportaments alimentaris. Col·laboren: Dinamarca: University of Copenhagen and Aarhus University (Dra. Lotte Hölm); Suècia: University of Uppsala; Noruega: SIFO– National Institute for Consumer Research; Dra. Unnie Harnes); Anglaterra: University of Manchester (Dr. Alan Warde); França: Université de Tolosa de Llenguadoc-Li Mirail (Dr. J.P. Poulain). 

OBHA (Observatorio Brasileiro dos Hàbitos Alimentares, Brasília-Brasil)

Afavorit per la Fundació Fiocruz, està dedicat a l’estudi dels factors socials, culturals i econòmics que condicionen les decisions alimentàries i, més específicament, interessat per la tecnologia de la producció d’aliments, la nutrició, la dietètica, les preocupacions per la salut i l’estètica corporal. Investigadors amb els quals col·labora: Dra. Denise Fangs.

OBSERVATORI DE L’ALIMENTACIÓ (Universitat Autònoma de Mèxic-Xoximilco)

Aquest observatori se centra en l’estudi dels comportaments alimentaris de Mèxic i les seves relacions amb la salut d’acord amb la diversitat ètnica i soci-econòmica d’aquest país. Investigadors amb els quals col·labora: Dra. Míriam Bertran.

MSAT (Mestrado de Saúde, Ambient i Trabalho, UFBA, Salvador de Bahia, Brasil)

Es manté un conveni de col·laboració en recerca centrada en estudis sobre salut i alimentació en comunitats tradicionals: quilombolas i pesqueres. Investigadors amb els quals es col·labora són Carminha Freitas i Rita Rego.