Analista de dades per a l'anàlisi política i la gestió pública

Títol d'Expert, Universitat de Barcelona

 

Tercera edició del títol de postgrau d’analista de dades

En els darrers anys s’ha produït un creixent interès en l’anàlisi de dades en tots els àmbits professionals. El creixement exponencial en la disponibilitat de dades, així com la millora dels instruments i eines d’anàlisi fan que l’estadística i el que s’anomena data science estiguin penetrant cada cop més àmbits, des de la publicitat, el periodisme, la gestió pública i privada, etc. Els perfils professionals amb competència en anàlisi de dades, doncs, són i seran cada cop més demandats en camps molt diversos.

En aquest context, la formació dels graduats en ciències polítiques i socials necessita ser complementada per formar professionals de l’àmbit social amb un perfil fort d’anàlisi de dades. Per això, volem oferir una opció atractiva pels estudiants que, partint de la base adquirida als graus, aprofundeixi de manera intensa però accessible per als graduats en ciències socials, en aquells aspectes més aplicats i pràctics de la gestió i l’anàlisi de dades.

El títol d’expert d’Analista de dades per a l’anàlisi política i la gestió pública és un curs de postgrau orientar a graduats, estudiants i professionals de l’àmbit de la ciència política i les ciències socials.

Amb aquest títol aprendreu a treballar amb el programa R per gestionar, representar i analitzar dades. Treballarem amb RStudio i RMarkdown per elaborar informes i documents. Tots els exemples seran amb dades sociopolítiques rellevants: dades electorals, dades de xarxes socials, dades sociodemogràfiques o dades d’activitat parlamentària, entre d’altres.

Dades Generals
 • Tipus de curs: Expert (Títol Universitat Barcelona)
 • Direcció: Lluís Medir Tejado
 • Nombre de crèdits: 15,00 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Centre impulsor: Facultat de Dret
Professorat

El professorat confirmat per impartir docència al curs és el següent:

 1. Lluís Medir, professor lector, Universitat de Barcelona (coordinador)
 2. Joan-Josep Vallbé, professor agregat interí, Universitat de Barcelona
 3. Anna Palau, professora agregada interina, Universitat de Barcelona
 4. Albert Falcó, professor lector tenure-track, Universitat de Barcelona
 5. Jordi Muñoz, investigador Ramón y Cajal, Universitat de Barcelona
 6. Camilo Cristancho, investigador Juan de la Cierva, Universitat de Barcelona
 7. Esther Pano, Professora associada, Universitat de Barcelona
 8. Toni Rodon. Professor Lector, Universitat Pompeu Fabra
Admissió

Destinataris

 • Graduats i estudiants de màster en ciències socials que vulguin reforçar la seva formació en anàlisi de dades per millorar el seu perfil professional.
 • Professionals del sector públic i del tercer sector en exercici, que es trobin amb la necessitat o la possibilitat de fer un ús més intensiu de les dades que tenen disponibles en el marc de les seves funcions, o que volen començar a aplicar aquesta perspectiva a la seva tasca quotidiana.
 • Accés per a no titulats: Aquest ensenyament preveu la possibilitat d’admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l’obtenció d’un títol d’extensió universitària. Cal consultar amb els responsables del curs els requisits i condicions d’accés establerts per a aquest tipus d’alumnat.

Terminis de preinscripció

 • Data inicial de preinscripció: 6/7/2020
 • Data final de preinscripció: 15/9/2020
Import de la matrícula
 • El curs té un cost de 1300€, dividit en un primer pagament de 250€ a realitzar en el moment de formalització de la preinscripció i la resta (1050€) en formalitzar la matrícula.
 • El preu pot tenir un increment de com a màxim 70 € en concepte de taxa administrativa de la UB
Horaris i calendari
 • El curs s’impartirà de manera presencial els divendres de 16 a 20h, i ocasionalment algun dijous en el mateix horari.
 • Inici de les classes: Octubre de 2020
 • Final de les classes: Juny de 2021
 • En cas de tancament de la UB el curs es realitzarà de manera virtual, mantenint la programació i horaris previstos.
Lloc d'impartició

Facultat de Dret, Universitat de Barcelona
Adreça: Diagonal 684 08034 Barcelona Espanya
Telèfon: 934024342

Més informació

Per més informació, contacteu amb el coordinador de la titulació:

Lluís Medir Tejado
Adreça: Diagonal 684 08034 Barcelona
Correu electrònic: pol.dades@ub.edu
Telèfon: 934035554

Els estudiants treballaran amb els seus propis ordinadors portàtils, que hauran de portar a les sessions. El software utilitzat serà sempre lliure i gratuït.

Convocatòria de beques

Convoquem dues beques per a graduats del curs 2019/2020, o estudiants del darrer curs del grau en ciències polítiques de la Universitat de Barcelona i de la resta d’universitats catalanes (màxim 60 crèdits per finalitzar el grau), amb expedients excel·lents. Per poder optar a la beca, els estudiants hauran d’estar matriculats de tots els crèdits necessaris per superar el grau durant el curs 2020/2021 en el moment en que aquesta es resolgui.

L’obtenció de la beca suposarà una exempció del 75% de la matrícula del curs (que té un cost de 1300 euros, més 70€ addicionals de taxes administratives no cobertes per la beca).

Per decidir l’atorgament de la beca es tindrà en compte:

 1. Expedient acadèmic, en particular de les matèries amb contingut quantitatiu
 2. Carta de motivació
 3. Si s’escau, entrevista personal

El termini de sol·licitud és fins el 31 d’agost de 2020. Les persones candidates hauran d’enviar la documentació (carta de motivació i certificat de notes) a l’adreça electrònica pol.dades@ub.edu, així com realitzar l’admissió al curs en l’aplicatiu previst a la plana web del curs (http://www.ub.edu/polexp/analista-de-dades/). La beca pot quedar deserta. La beca esta condicionada a l’efectiva realització del curs el curs 20/21, i es resoldrà al setembre, abans de l’inici del curs. Els estudiants que no obtinguin la beca es podran matricular al curs ordinàriament, si així ho desitgen.

La comissió de concessió estarà formada pel professorat de l’àrea de Ciència Política que imparteix docència al postgrau.

Continguts del curs

Estructura

El curs s’estructura en quatre blocs: introducció a R, fonaments d’anàlisi i mòduls específics. No pressuposa coneixements previs per part dels estudiants, i pretén oferir una formació sòlida en els fonaments de la gestió de dades amb R i els elements bàsics de l’anàlisi de dades, aplicat a les dades sociopolítiques. Així mateix, es presentaran mètodes més específics i actuals, per tal que els estudiants tinguin una panoràmica complerta, i un cert contacte, amb els mètodes més actuals d’anàlisi quantitativa de dades sociopolítiques.

Bloc d'introducció a R

Gestió de dades / Crash course en R

 • Durada: 22 hores
 • Descriptors: Programació estadística (software), R, R-studio

Visualització de dades amb R i Rstudio

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Visualització de dades amb R

Presentació de resultats i informes dinàmics amb RMarkdown

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Elaboració d’informes amb Rmarkdown

 

 

Bloc de Fonaments d'Anàlisi

 

 

 

Descriure les dades

 • Durada: 2 hores
 • Descriptors: Anàlisi univariada (estadística descriptiva): Freqüències; tendència central; dispersió; asimetria

Inferència estadística

 • Durada: 6 hores
 • Descriptors: Inferència estadística i test d’hipòtesis univariat (intervals de confiança), etc.

L’associació entre dues variables

 • Durada: 8 hores
 • Descriptors: Taules de contingència; comparació de mitjanes; correlació; anàlisi de variància; i els seus respectius estadístics d’associació

Introducció a la regressió

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Regressió lineal bivariada

Aprofundiment als models lineals

 • Durada: 14 hores
 • Descriptors: Regressió lineal multivariada; extensions de la regressió lineal (interaccions, supòsits i limitacions)

Models no lineals / Models logístics

 • Durada: 6 hores
 • Descriptors: Variables dependents categòriques (regressions logístiques…)

Tècniques per a la inferència causal

 • Durada: 16 hores
 • Descriptors: Mètodes experimentals i inferència causal

 

Bloc de mòduls específics

 

Mapes i geografia política

 • Durada: 8 hores
 • Descriptors: Elaboració de mapes

Enquestes / Mostreig i qüestionaris

 • Durada: 8 hores
 • Descriptors: Disseny d’enquestes

Mètodes de reducció de la complexitat

 • Durada: 8 hores
 • Descriptors: Anàlisi factorial, anàlisi de components principals, anàlisi de correspondències

Anàlisi de Sèries temporals

 • Durada: 2 hores
 • Descriptors: ARIMA models

Captura de dades web (webscrapping)

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Webscrapping

Mineria de xarxes socials i anàlisi de text

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Anàlisi automatic de text, anàlisi quantitativa de contingut
Avaluació

L’avaluació del curs constarà de diversos elements:

 1. Participació a les sessions i activitats
 2. Prova parcial (mid-term) al febrer
 3. Exercici pràctic final

 

 

Emplena aquest formulari per demanar l'admissió al curs

Un cop rebuda i validada la teva sol·licitud, et farem arribar informació més detallada per fer efectiva la preinscripció

Formulari

Facultat de Dret

Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

Secció de ciència política