Analista de dades per a l'anàlisi política i la gestió pública (2018-2019)

Títol d'Expert, Universitat de Barcelona

Per què un títol de postgrau d’analista de dades?

En els darrers anys s’ha produït un creixent interès en l’anàlisi de dades en tots els àmbits professionals. El creixement exponencial en la disponibilitat de dades, així com la millora dels instruments i eines d’anàlisi fan que l’estadística i el que s’anomena data science estiguin penetrant cada cop més àmbits, des de la publicitat, el periodisme, la gestió pública i privada, etc.Els perfils professionals amb competència en anàlisi de dades, doncs, són i seran cada cop més demandats en camps molt diversos.

En aquest context, la formació dels graduats en ciències polítiques i socials necessita ser complementada per formar professionals de l’àmbit social amb un perfil fort d’anàlisi de dades. Per això, volem oferir una opció atractiva pels estudiants que, partint de la base adquirida als graus, aprofundeixi de manera intensa però accessible per als graduats en ciències socials, en aquells aspectes més aplicats i pràctics de la gestió i l’anàlisi de dades.

El títol d’expert d’Analista de dades per a l’anàlisi política i la gestió pública és un curs de postgrau orientar a graduats, estudiants i professionals de l’àmbit de la ciència política i les ciències socials. Té com a objectius fonamentals que els estudiants obtinguin coneixements i habilitats en l’’anàlisi aplicada de dades en un entorn professional a fi d’’identificar, conèixer i utilitzar els principals mètodes d’’anàlisi empírica de dades politicosocials.

A més, els estudiants podran desenvolupar un projecte propi d’’anàlisi de dades, treballant a partir d’’exemples i projectes vinculats, en la mesura del possible, a les inquietuds i necessitats de cadascú, com ara dades electorals, dades de xarxes socials, dades sociodemogràfiques o dades d’’activitat parlamentària, entre d’altres.

Dades Generals
 • Tipus de curs: Expert (Títol Universitat Barcelona)
 • Direcció: Jordi Capo Giol
 • Coordinació: Lluís Medir Tejado
 • Nombre de crèdits: 15,00 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Centre impulsor: Facultat de Dret
Professorat

El professorat confirmat per impartir docència al curs és el següent:

 1. Lluís Medir, professor lector, Universitat de Barcelona (coordinador)
 2. Joan-Josep Vallbé, professor agregat interí, Universitat de Barcelona
 3. Anna Palau, professora agregada interina, Universitat de Barcelona
 4. Albert Falcó, professor lector tenure-track, Universitat de Barcelona
 5. Jordi Muñoz, investigador Ramón y Cajal, Universitat de Barcelona
 6. Jordi Capo, Catedràtic, Universitat de Barcelona (director)
 7. Camilo Cristancho, investigador Juan de la Cierva, Universitat de Barcelona
 8. Esther Pano, Professora associada, Universitat de Barcelona
 9. Jaume Magre, Professor titular d’universitat, Universitat de Barcelona

 

Admissió

Destinataris

 • Graduats i estudiants de màster en ciències socials que vulguin reforçar la seva formació en anàlisi de dades per millorar el seu perfil professional.
 • Professionals del sector públic i del tercer sector en exercici, que es trobin amb la necessitat o la possibilitat de fer un ús més intensiu de les dades que tenen disponibles en el marc de les seves funcions, o que volen començar a aplicar aquesta perspectiva a la seva tasca quotidiana.
 • Accés per a no titulats: Aquest ensenyament preveu la possibilitat d’admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l’obtenció d’un títol d’extensió universitària. Cal consultar amb els responsables del curs els requisits i condicions d’accés establerts per a aquest tipus d’alumnat.

Terminis de preinscripció

 • Data inicial de preinscripció: 25/5/2018
 • Data final de preinscripció: 15/9/2018
Import de la matrícula
 • El curs té un cost de 1200€, dividit en un primer pagament de 250€ a realitzar en el moment de formalització de la preinscripció i la resta (950€) en formalitzar la matrícula.
 • El preu pot tenir un increment de com a màxim 70 € en concepte de taxa administrativa de la UB
Horaris i calendari
 • El curs s’impartirà els divendres de 16 a 20h
 • Inici de les classes: Divendres 3 d’ Octubre de 2018
 • Final de les classes: 21 de juny de 2019
Lloc d'impartició

Facultat de Dret, Universitat de Barcelona
Adreça: Diagonal 684 08034 Barcelona Espanya
Telèfon: 934024342

Més informació

Per més informació, contacteu amb el coordinador de la titulació:

Lluís Medir Tejado
Adreça: Diagonal 684 08034 Barcelona
Correu electrònic: pol.dades@ub.edu
Telèfon: 934035554

Materials

Els estudiants treballaran amb els seus propis ordinadors portàtils, que hauran de portar a les sessions. El software utilitzat serà sempre lliure i gratuït.

Continguts del curs

Estructura

 

 

El curs s’estructura en quatre blocs: introducció, fonaments i mòduls específics. No pressuposa coneixements previs per part dels estudiants, i pretén oferir una formació sòlida en els fonaments de la gestió de dades amb R i els elements bàsics de l’anàlisi de dades sociopolítiques. Així mateix, es presentaran mètodes més específics i actuals, per tal que els estudiants tinguin una panoràmica complerta, i un cert contacte, amb els mètodes més actuals d’anàlisi quantitativa de dades sociopolítiques.

 

 

 

Bloc d'Introducció

 

 

Presentació i Contextualització

 • Durada: 2 hores
 • Descriptors: Presentació del títol i contextualització de per què serveix l’anàlisi quantitativa (diferències amb la investigació qualitativa, estratègies de recollida de dades, dissenys de recerca (experimental, observacional…).
Bloc de Fonaments

Descriure les dades

 • Durada: 2 hores
 • Descriptors: Anàlisi univariada (estadística descriptiva): Freqüències; tendència central; dispersió; asimetria

Inferència estadística

 • Durada: 6 hores
 • Descriptors: Inferència estadística i test d’hipòtesis univariat (intervals de confiança), etc.

L’associació entre dues variables

 • Durada: 8 hores
 • Descriptors: Taules de contingència; comparació de mitjanes; correlació; anàlisi de variància; i els seus respectius estadístics d’associació

Introducció a la regressió

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Regressió lineal bivariada

Aprofundiment als models lineals

 • Durada: 14 hores
 • Descriptors: Regressió lineal multivariada; extensions de la regressió lineal (interaccions, supòsits i limitacions)

Models no lineals / Models logístics

 • Durada: 6 hores
 • Descriptors: Variables dependents categòriques (regressions logístiques…)
Bloc de mòduls específics

 

Gestió de dades / Crash course en R

 • Durada: 22 hores
 • Descriptors: Programació estadística (software), R, R-studio

Visualització de dades amb R i Rstudio

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Visualització de dades amb R

Mapes i geografia política

 • Durada: 8 hores
 • Descriptors: Elaboració de mapes

Enquestes / Mostreig i qüestionaris

 • Durada: 8 hores
 • Descriptors: Disseny d’enquestes

Mètodes de reducció de la complexitat

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Anàlisi factorial, anàlisi de components principals, anàlisi de correspondències

Anàlisi de Sèries temporals

 • Durada: 2 hores
 • Descriptors: ARIMA models

Captura de dades web (webscrapping)

 • Durada: 4 hores
 • Descriptors: Webscrapping

Mineria de xarxes socials i anàlisi de text

 • Durada: 10 hores
 • Descriptors: Anàlisi automatic de text, anàlisi quantitativa de contingut

Experiments i inferència causal

 • Durada: 10 hores
 • Descriptors: Mètodes experimentals i inferència causal

 

Avaluació

 

 

L’avaluació del curs constarà de diversos elements:

 1. Participació a les sessions i activitats
 2. Prova parcial (mid-term) al febrer
 3. Prova final al juny a realitzar a l’aula
 4. Exercici pràctic final

 

Emplena aquest formulari per demanar l'admissió al curs

Un cop rebuda i validada la teva sol·licitud, et farem arribar informació més detallada per fer efectiva la preinscripció

Formulari

Facultat de Dret

Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

Secció de ciència política