Informe pràcticum pedagogia.

Alòs Lladó, Mercè; Rajadell, Núria; Aneas Álvarez, María Asunción

Aquest article està publicat al dispòsit digital de la Universitat de Barcelona. Es pot accedir a ell en el següent enllaç: 

http://hdl.handle.net/2445/65231

Tipus:

Any: