Conclusions Grup de Treball. II Jornades Construint el Pràcticum de Pedagogia

Tipus:

Implicació:

Coordinació del Pràcticum (2013). Conclusions Grup de Treball. II Jornades Construint el Pràcticum de Pedagogia. Dipòsit digital UB.

Disponible a:

Conclusions Grup de Treball. II Jornades Construint el Pràcticum de Pedagogia

Any: