Seminari d’intercanvi d’experiències: El desenvolupament competencial i l’aprenentatge reflexiu a l’educació superior.

Torrado Fonseca, Mercè

Aquest article està publicat al dispòsit digital de la Universitat de Barcelona. Es pot accedir a ell en el següent enllaç: 

http://hdl.handle.net/2445/108922

Tipus:

Any: