El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) oferta el curs virtual “Estratègies de recerca de feina” mitjançant el campus virtual de la Universitat de Barcelona.

 

Té com a objectiu facilitar als estudiants una formació complementària als seus plans d’estudis que li ofereixi eines i recursos per poder afrontar amb èxit el procés de recerca de feina.

 

DESTINATARIS

Estudiants i nous titulats de la Universitat de Barcelona.


RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Curs susceptible de reconeixement d'un crèdit optatiu ECTS per l'alumnat de grau.

 

INSCRIPCIÓ

Empleneu, a partir del 23 de gener de 2019 a les 10 h, el formulari verificant que les dades personals siguin correctes: correu electrònic, adreça postal,... L'estudiant admès rebrà un correu electrònic de confirmació de plaça.

 

PREU

GRATUÏT

Les places d’aquests cursos són limitades. En cas de no poder assistir-hi hauràs de comunicar-ho amb una antelació mínima de 7 dies abans de començar el curs al correu electrònic sae.orientacio@ub.edu.


Si no assisteixes a l’activitat i no has comunicat la baixa (excepte en casos excepcionals i degudament justificats) no podràs realitzar cap altra activitat gratuïta que ofereixi el Servei d’Atenció a l’Estudiant durant el primer semestre del curs 2019/2020.

 

METODOLOGIA

Virtual

 

PERÍODE DEL CURS

Inici del curs: 13 de març de 2019

Finalització: 17 de maig de 2019

 

SESSIÓ PRESENCIAL OBLIGATÒRIA

5 de març de 2019

De 13,30 a 14,30h

Lloc: Edifici Florensa

c/Adolf Florensa, 8

Aula 1

  

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIONS TANCADES

 

L'adjudicació de les places es farà per rigorós ordre d'arribada de les sol·licituds d'inscripció. Emplenar el formulari no comporta l'acceptació al curs. Les inscripcions estaran obertes a partir del 23 de gener de 2019.

 

 

Més informació:

 

 

 

 

OBJECTIUS D'APRENENTATGE

 

- Afavorir estratègies per a definir l’objectiu professional.

- Aprendre a dissenyar un pla d’acció en la recerca activa de feina.

- Identificar i aprendre a utilitzar els recursos que proporciona la xarxa i els diferents organismes

- Aprendre a elaborar el currículum i la carta de presentació.

- Identificar i fer ús de les estratègies que tenim al nostre abast amb les noves tecnologies i els recursos de la web 2.0

- Conèixer les tècniques de selecció  (proves psicotècniques, entrevistes de selecció...)

PROGRAMA

 

 

1. L’OBJECTIU PROFESSIONAL

  • ELEMENTS EN LA RECERCA DE FEINA
  • EL MEU PLA DE MÀRQUETING
  • ANÀLISI INTERN. AUTOCONEIXEMENT
  • EL MERCAT DE TREBALL
  • L’ANÀLISI DAFO
  2. CANALS DE RECERCA DE FEINA
  • VIES PER ACCEDIR A UN LLOC DE TREBALL
  • NETWORKING O RECERCA DE FEINA PER INTERNET
  • PREPARAR-SE PER CERCAR FEINA
  • TREBALLAR EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
  • TREBALLAR A EUROPA I A L’ESTRANGER
  • TREBALLAR PER LES EMPRESES PRIVADES
  • INTERNET I LA WEB 2.0
 

3. INSTRUMENTS DE RECERCA DE FEINA

  • CURRICULUM VITAE
  • LA CARTA DE PRESENTACIÓ
  • LA IDENTITAT DIGITAL.
 

4. LES PROVES DE SELECCIÓ

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

 

Per obtenir l’APTE l’estudiant haurà de superar tots els qüestionaris i exercicis que es trobaran en el mateix campus.

FUNCIONAMENT

 

El plantejament del curs és el següent: l’alumne ha de llegir uns textos i realitzar unes activitats  i contestar uns qüestionaris relacionats amb el material dins d’un calendari preestablert.

 


Activitat finançada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
Hi col·labora: