LES ACTIVITATS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA ACTUALMENT ES FAN EN MODALITAT VIRTUAL

Des del Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) s'ofereixen diferents accions d'orientació adreçades als futurs estudiants i a l'alumnat de la UB amb l'objectiu d'afavorir la transició a les diferents etapes de la vida universitària.

Abans d'entrar a la UB: orientar al/la futur alumne/a en la presa de decisions per escollir la carrera més adient en funció dels seus propis interessos, expectatives, itinerari acadèmic, etc.

A l'inici dels estudis: afavorir l'adaptació al nou entorn social i a la metodologia d'aprenentatge i treball universitari.

Durant la vida universitària: ajudar a dissenyar el projecte acadèmic i professional, així com formar en competències per al treball i en habilitats personals.

Al final dels estudis: assessorar en tècniques que facilitin el procés de recerca de feina i/o de formació continuada.

 

*DRETS D'INFORMACIÓ - INFORMACIÓ ADDICIONAL

.