La Universitat de Barcelona Saludable


La Universitat de Barcelona s'ha adherit l'abril de 2011 a la Xarxa Catalana d'Universitats Saudables (us.cat) i a la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS), que tenen per objectiu promoure entorns que donin suport a la salut.

Presentació


Objectius

 • Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat.
 • Fomentar la recerca i la docència en promoció de la salut.
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències en promoció de la salut.
 • Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.
 • Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora de salut.
 • Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques de les xarxes.
 • Potenciar la participació internacional.
 • Fomentar l’oferta de serveis i activitats adreçades a promocionar la salut de la comunitat universitària.

 

Línies estratègiques

 • Promoció d’entorns universitaris a favor de la salut.
 • Incorporació de la formació en promoció de la salut en els plans d’estudi universitaris de grau i de postgrau.
 • Recerca en promoció de la salut.
 • Planificació de serveis i activitats al campus per promocionar la salut de la comunitat universitària.
 • Participació i col·laboració entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.

Contacte

 • Responsable
 • Esther Berástegui
 • Delegada del rector com a Coordinadora de la UB Saludable
 • ubsaludable@ub.edu
 • Comissionada de Sostenibilitat per a la Societat i Envelliment
 • Misericordia Garcia Hernández
 • Secretaria
 • Delegat/ada del rector com a comissionada per a Desenvolupament social i envelliment
 • Tel. 934 035 522
 • cm-dsie@ub.edu