Logo Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics imatge de maquetació
    Enrere SL UB imatge de maquetació
Les llengües a la UB
imatge de maquetació

 

imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
Espai
Informació sobre la llengua catalana per a participants en programes d'intercanvi
Espai
Interc@t és un conjunt de recursos electrònics per aprendre català especialment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes
Espai
Estudiar a les universitats de Barcelona
Espai
Estudiar a les Universitats de Catalunya
Espai
Lectorats de llengua i literatura catalanes
Espai
Preguntes més freqüents
Espai
Consultes

Els usos lingüístics a la Universitat de Barcelona

El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona, i com a tal té usos institucionals i administratius. En la docència universitària s’utilitzen el català i el castellà, com a llengües oficials de Catalunya. Així mateix, l’increment de la de projecció internacional de la UB, que es concreta en una creixent participació en programes de mobilitat interuniversitària, fa que la política lingüística de la UB, a més de garantir l’ús normal de la llengua catalana, promogui el coneixement d’altres llengües amb l’objectiu d’aconseguir una universitat cada cop més plurilingüe.

Pel que fa a l’ús de les dues llengües oficials en la docència cal dir que varia segons els centres. Les guies de l’estudiant indiquen la llengua en què s’imparteixen les classes. Per estudiar a la UB, doncs, no és un requisit conèixer les dues llengües, tot i que és necessari tenir-ne coneixements.

D’altra banda, el professorat i l’alumnat tenen dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que utilitzi el professor.

La proximitat entre les llengües romàniques, família lingüística a què pertany el català, fa que, en un termini curt de temps, un estudiant que ja coneix alguna d’aquestes llengües pugui seguir classes impartides en català. La varietat de llengua que es fa servir en la docència, de tipus cientificotècnic, és molt més fàcil d’entendre que la varietat pròpia dels usos informals.

A més, la UB, mitjançant els Serveis Lingüístics, ofereix als nous estudiants un programa d’acollida lingüística que conté una àmplia oferta de possibilitats per aprendre català. D’una banda, s’ofereixen cursos gratuïts de català per a principiants, que inclouen una sessió informativa sobre la llengua catalana. De l’altra, durant la seva estada a la UB, aquests estudiants també tenen la possibilitat d’inscriure’s en la Borsa d’intercanvi lingüístic i de participar en diferents activitats culturals complementàries. Aprofitar aquest programa és una bona manera de participar en la vida acadèmica, social i cultural de la Universitat i, a més, facilita el contacte amb altres alumnes.

 

imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Serveis Lingüístics
Última actualització o validació: 20.09.2016
imatge de maquetació