Dades i usos lingüístics

Llengua de la docència dels màsters universitaris que no ofereixen places noves

En aquesta pàgina es pot consultar la llengua en què s’imparteixen els grups classe dels màsters universitaris de la UB.

La informació del curs 2021-2022 ja està disponible.

Màsters universitaris: