Núm. 8, primer semestre del curs 2008-2009
www.ub.cat/sl/lingua/8.htmTraducció automatitzada castellà ↔ català


Informació
vinyeta  La CPL de la UB acorda regular els usos lingüístics en els exàmens i altres documents avaluadors en dos principis generals:
  • D’una banda, els enunciats dels exàmens i de les altres activitats d’avaluació, tant orals com escrits, s’han d’oferir en la llengua en què s’imparteix l’assignatura o el grup classe.
  • De l’altra, els estudiants poden respondre els exàmens, fer presentacions orals, i lliurar els treballs i altres materials avaluadors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya (o en altres llengües en casos específics), amb independència de la llengua utilitzada pel professorat per impartir la docència.

Més informació
vinyeta Pàgina de recursos lingüístics multilingües dels SL

En una nova pàgina web, els Serveis Lingüístics posen a disposició del professorat un seguit de recursos lingüístics en línia útils per a la millora de la qualitat lingüística dels seus textos. A banda dels recursos ja existents (CUB, UBTERM, el traductor Internostrum, etc.), s’hi han afegit recursos nous: un verificador ortogràfic per al Word (que complementa molt el diccionari d’aquest programa de tractament de textos), un gestor potent de consultes lingüístiques i terminològiques (Sens Dubte), multicercadors per a la recerca puntual de paraules o expressions, un assistent per a la correcció de textos, etc.

Ben aviat es farà difusió d’aquesta pàgina mitjançant una sessió de presentació als diferents centres.
vinyeta Oferta de cursos de preparació per obtenir el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència del primer semestre de 2008-2009
  • Campus de Diagonal: del 25 de setembre al 2 de desembre de 2008, dimarts i dijous, de 14 a 16 h
  • Edifici de Sants: del 25 de setembre al 2 de desembre de 2008, dimarts i dijous, de 19 a 21 h
  • Campus de Mundet: del 25 de setembre al 2 de desembre de 2008, dimarts i dijous, de 14 a 16 h

Formulari d’inscripció. Més informació: Serveis Lingüístics. Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
vinyeta Convocatòria de proves per obtenir el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència a la UB: 12 de desembre de 2008

La UB ofereix al seu professorat la possibilitat d’acreditar coneixements de català per mitjà de proves específiques que es convoquen dues vegades l’any: al mes de juliol i al mes de desembre. Els Serveis Lingüístics de la UB s’encarreguen d’organitzar les convocatòries.


Alumnat
vinyeta Acollida lingüística de l’alumnat de nou accés, de mobilitat i de màsters: està oberta la matrícula als cursos de català

Els cursos són gratuïts i s’adrecen a l’alumnat de nou accés, de mobilitat, postgrau i investigadors, que arriben a la UB aquest curs 2008-2009 procedents de fora de l’àrea lingüística catalana. Podeu consultar el calendari i els centres on s’imparteixen al web.

El curs passat 1.027 estudiants van assistir a algun dels cursos d’acollida lingüística de nivell inicial de català de 40 hores de durada.
vinyeta Testimonis de l’alumnat dels cursos inicials de català

Alguns alumnes dels cursos inicials de català d’estiu expliquen d’on són, quines llengües parlen, què estudien, i des de quan i per què estudien català. Les intervencions, enregistrades en vídeo, estan fetes utilitzant els recursos lingüístics adquirits per l’alumnat i són una mostra d’expressivitat i d’espontaneïtat d’uns aprenents que comencen a utilitzar una llengua nova per a ells.
vinyeta Materials d’aprenentatge: Argumenta

L’Argumenta és un material multimèdia universitari basat en l’aprenentatge autònom per donar suport a les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional. Es pot utilitzar com a curs i com a consulta puntual per elaborar documents acadèmics. Orienta l’alumnat per prendre apunts a classe, fer una exposició oral o elaborar un pòster.


Novetats
vinyeta S’han publicat les guies de conversa universitària japonès-català i xinès-català. Estan disponibles en format llibre i en format electrònic.

El professorat interessat en les publicacions es pot posar en contacte amb els Serveis Lingüístics.
Guies de conversa universitària xinès-català i japonès-català


Lingua núm. 0  Lingua 7   |  escriviu-nos  Escriviu-nos  |  recomaneu-nos  Recomaneu-nos  |  imprimiu  Imprimiu


Consulteu-lo a: www.ub.cat/sl/lingua
© Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona
Carrer de Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona
Tel.: 934 035 483. Fax: 934 035 484. A/e: dinamitzacio.sl@ub.edu
 

Serveis Lingüístics Xarxa de Dinamització Lingüística HTML 4.01 vàlid!
CSS vàlid!