Presentació

Cartell ISDUB general

El seminari “International Sociological Debates at the University of Barcelona (ISDUB)” es planteja com una activitat d’alta qualitat per afavorir el debat internacional entre científics socials, des de la perspectiva de la sociologia, disciplina clau per a comprendre els problemes i contribuir a la resolució dels conflictes de la nostra societat.

L'ISDUB és un espai de reflexió i debat a partir dels treballs de recerca que presentaran al llarg del curs una sèrie de destacats ponents i investigadors de prestigi internacional, en el context de projectes i línies de recerca en les que cooperen amb els grups de recerca de la UB que organitzen aquesta iniciativa. Es tracta d’una iniciativa de grups de recerca consolidats en sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb el suport de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS-IEC) i del Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS).

Les sessions es celebren a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa entre novembre de 2014 i maig de 2015, amb ponències internacionals, prèviament presentades i contextualitzades pels investigadors de referència de la UB amb qui col•laboren. Les sessions són en anglès i a través d’aquest web es poden visionar materials de suport (textos escrits o d’acompanyament a les presentacions) facilitats pels ponents.

Les sessions són obertes. S’adrecen en particular a estudiants de grau, llicenciatura, màster i doctorat, investigadors i docents, antics alumnes de la UB (Alumni UB), socis de l’ACS i de COLPIS.

Contacte