Programació i materials

Cartell ISDUB generalEl seminari consisteix en una sčrie sessions de dues hores aproximadament que es desenvoluparan entre novembre de 2014 i maig de 2015, a l'Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.

A mesura que es celebrin les conferčncies, es publicarŕ el material de suport a les conferčncies en aquesta secció.

Sessió Data Professor/a
Sessió 1: Look at You, Look at Us: Women, Crime and Criminal Justice: Victims or Offenders?

Dijous, 13 de novembre de 2014, a les 16 hores. Cartell, vídeo.

Prof. Loraine Gelsthorpe (Professor of Criminology and Criminal Justice, University of Cambridge)

Sessió 2: Healing Ecology: A Buddhist Perspective on the Eco-crisis

 

Dimarts, 2 de desembre de 2014, a les 11 hores. Cartell.

Prof. David Loy (Professor, writer, and Zen teacher in the Sanbo Kyodan tradition of Japanese Zen Buddhism)

Sessió 3: Challenging (and maybe transcending) Capitalism through Real Utopias

 

Dimecres, 25 de març de

2015, a les 12 hores. Cartell, vídeo.

Prof. Erik Olin Wright (Professor of Sociology, University of Wisconsin - Madison)

Sessió 4: Work-life Balance over the Lifecourse: comparative perspectives

 

Dimecres, 8 d'abril de

2015, a les 12 hores. Cartell.

Diane-Gabrielle Tremblay (Professor of Labour Economics and Sociology of Work, University of Québec, Montréal)

Sessió 5: Inequality and Urban Diversity: Different Discourses or a Crucial Connection?

 

Dimecres, 27 de maig de

2015, a les 15 hores. Cartell, vídeo.

Ronald van Kempen (Professor of Urban Geography, Utrecht University, Netherlands)